Semināri

Organizējam seminārus un apmācības par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan attīstībai. Piemēram finansējuma piesaistei, veidlapu aizpildīšanai, u.c.

Atbalsta resursi

Palīdzam orientēties valsts iestāžu prasību izpildē, kā arī investīciju atbalsta pakalpojumos

Citi pakalpojumi

Jūsu veiksme ir arī mūsu veiksme, tāpēc organizējam arī pieredzes apmaiņas braucienus, dalību izstādēs un citus pakalpojumus

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2017. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:
 

Veiksmīgi noritējis seminārs "Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošana" (video)

Trešdien, 22. februārī, Jelgavā notika seminārs "Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošanu", kas izraisīja lielu interesi gan no pašvaldību darbinieku, gan uzņēmēju puses. No 1. marta stāsies spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums un tajā ir vairāki jaunumi, kas var būtiski ietekmēt turpmāko iepirkumu procedūru. Iepirkumu uzraudzības birojs ir uzsācis semināru ciklu, kas paredzēts visos reģionos, Zemgalē uzstājās lektors Oskars Putāns, IUB Metodoloģijas departamenta direktores vietnieks.

Izsaki viedokli par ES lauksaimniecības politiku

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem. No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Aicinām uzņēmējus iesaistīties “konsultē vispirms” principa vadlīniju izstrādē

“Uzņēmēji ne vienmēr pārzina visus normatīvos aktus un no tiem izrietošās prasības, kas viņiem jāievēro. Tāpēc tirgus uzraudzības iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzņēmēja konsultantam un sadarbības partnerim,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.