Semināri

Organizējam seminārus un apmācības par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan attīstībai. Piemēram finansējuma piesaistei, veidlapu aizpildīšanai, u.c.

Atbalsta resursi

Palīdzam orientēties valsts iestāžu prasību izpildē, kā arī investīciju atbalsta pakalpojumos

Citi pakalpojumi

Jūsu veiksme ir arī mūsu veiksme, tāpēc organizējam arī pieredzes apmaiņas braucienus, dalību izstādēs un citus pakalpojumus

Baltkrievu delegācija pieredzes gūšanai izvēlas Zemgali

Mogiļevas apgabala Slavgorodas rajona delegācija, Minskas Starptautiskā lauku attīstības fonda direktora Sergeja Tarasjuka vadībā, pieredzes apmaiņas nolūkā, Latvijas apmeklējumam no vairākiem ieteikumiem bija izvēlējusies tieši Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) . Tas tāpēc, ka arī Slavgorodas rajona teritorijā galvenokārt atrodas Baltkrievijas auglīgākā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas sekmē augkopības, lopkopības un pārtikas ražošanas attīstību.

Vairākums Latvijas iedzīvotāju EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu uzskata par vērtīgu

71% Latvijas iedzīvotāju – interneta lietotāju – Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu sniegto atbalstu valsts attīstībai uzskata kā ļoti vērtīgu vai drīzāk vērtīgu, liecina šā gada maijā un jūnijā veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti par iedzīvotāju informētību EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu jautājumos.

Aicina uz individuālajām konsultācijām par LV-LT-BY programmu

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros ( informācija par programmu - http://www.enpi-cbc.eu/ ) Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS) aicina potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus uz individuālajām konsultācijām, kas notiks ceturtdien, 18. augustā Jēkabpilī (Jēkabpils pilsētas pašvaldība Pilsētsaimniecības departamenta telpās, Jaunā iela 31c, 10.kabinets).

Attīstīs industriālo telpu īres tirgu

Lai veicinātu apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu uzņēmumu veidošanos, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu izveidota 23,3 miljonus eiro vērta darbības programma industriālo zonu attīstībai ārpus Rīgas - Latvijas reģionos. Tās ietvaros apstrādes rūpniecības uzņēmumi varēs nomāt ražošanas telpas no nekustamo īpašumu attīstītājiem.