Semināri

Organizējam seminārus un apmācības par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan attīstībai. Piemēram finansējuma piesaistei, veidlapu aizpildīšanai, u.c.

Atbalsta resursi

Palīdzam orientēties valsts iestāžu prasību izpildē, kā arī investīciju atbalsta pakalpojumos

Citi pakalpojumi

Jūsu veiksme ir arī mūsu veiksme, tāpēc organizējam arī pieredzes apmaiņas braucienus, dalību izstādēs un citus pakalpojumus

Lauku tūrisma uzņēmēji kopsapulcē izvērtē nozares gada rezultātus

Kā ik gadu, Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" kopsapulce ir gada rezumējošais pasākums, kurā tiek apkopoti uzņēmēju secinājumi, statistikas dati un konkretizēti turpmākie darbi.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, lauku tūrisma nozarē vidēji ienākumi kritušies par 10-15%, pat, ja tūristu skaitu nav samazinājies vairāk kā 5-10%. Jāsecina, ka mazinājusies sabiedrības maksātspēja.

Zemgalē notikusi Gada uzņēmēju godināšana

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs pirmo reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 25. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē.
Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzījušas vienu titula „ Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” cienīgu ieguvēju.

Jēkabpilī notiks Zemgales tūrsima konference

Šī gada 1.decembrī Jēkabpilī norisināsies ikgadējā Zemgales tūrisma konference, kuras laikā vērtēs reģiona piedāvājumu kopējā Latvijas tūrisma attīstības kontekstā, ieskicēs nozares stiprās un vājās puses, sniegs būtiskākās atziņas strādājot ārvalstu tirgos, kā arī uzklausīs dažādus reģiona tūrisma veiksmes stāstus un Latgales kulinārā mantojuma tīkla pārstāvju pieredzi veiksmīga produkta veidošanā.

Zemgales reģiona komersantus 6. decembrī Jelgavā aicinām uz šā gada pēdējo forumu “Atbalsts uzņēmējiem”

Šā gada 6. decembrī Jelgavā Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum aicina Zemgales reģiona komersantus uz forumu “Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākuma laikā tiks sniegta visaptveroša informācija par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.