Semināri

Organizējam seminārus un apmācības par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan attīstībai. Piemēram finansējuma piesaistei, veidlapu aizpildīšanai, u.c.

Birokrātijas gids

Palīdzam orientēties valsts iestāžu prasību izpildē, kā arī investīciju atbalsta pakalpojumos

Citi pakalpojumi

Jūsu veiksme ir arī mūsu veiksme, tāpēc organizējam arī pieredzes apmaiņas braucienus, dalību izstādēs un citus pakalpojumus

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs aktualizējis sadaļu KONKURSI, lai jums vienkopus būtu informācija par esošajiem un plānotajiem konkursiem.

Semināra mērķauditorija ir personas, kuras interesējas par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvātajiem eksporta pakalpojumiem un piedāvātajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējiem.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka deklarēt savu dzīvesvietu, uzzināt, kādas personas ir deklarētas jūsu īpašumā, kā arī apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā Latvija.lv.

VRAA tīmekļa vietnē ir publicēta informācija ar pašvaldību sarakstu un attiecīgi katrai noteiktajām valsts budžeta dotācijas likmēm 2016.gadā (īpatsvaru procentos). Līdz ar to pašvaldībām ir iespēja noteikt Valsts budžeta dotācijas apmēru Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fondu) projektos, kas nepieciešams sagatavojot ES fondu projektu iesniegumus.

Seminārā tiks sniegti praktiski padomi, kā uzņēmējiem sagatavoties pirms došanās uz kādu no plānotajām aktivitātēm Ķīnā 2016. gadā.

Realizēts unikāls, publiski pieejams bezmaksas elektroniskais katalogs (e-katalogs) – www.foodlatvia.com, kurā ikviens interesents var iepazīties ar Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas klāstu. Tas ir lielisks instruments, lai prezentētu produktus, veidotu biznesa kontaktus, ieinteresētu sadarbības partnerus un veicinātu ārējo tirdzniecību.