Semināri

Organizējam seminārus un apmācības par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan attīstībai. Piemēram finansējuma piesaistei, veidlapu aizpildīšanai, u.c.

Atbalsta resursi

Palīdzam orientēties valsts iestāžu prasību izpildē, kā arī investīciju atbalsta pakalpojumos

Citi pakalpojumi

Jūsu veiksme ir arī mūsu veiksme, tāpēc organizējam arī pieredzes apmaiņas braucienus, dalību izstādēs un citus pakalpojumus

15. novembrī notiks biznesa forums Jēkabpilī!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera organizē biznesa forumu uzņēmējiem, kur pirmajā daļā paredzētas lekcijas un paneļdiskusijas, bet otrajā daļa paredzēta iedvesmu stāstiem.

Baltijas valstu ārējās tirdzniecības salīdzinājums

Patīk tas mums vai ne, pasaulē Latvija, Lietuva un Igaunija tiek uztvertas kā vienots reģions - Baltija.  Visām trijām valstīm ir līdzīgs ģeogrāfiskais stāvokli ar robežu pie Baltijas jūras, līdzīgi klimatiskie apstākļi un vēsture. Gan Rietumu, gan Austrumu uzņēmēju aprindās Baltijas valstis visai bieži tiek uztvertas kā vienota ekonomiskā telpa.

Jaunas tiesības un pienākumi darba devējiem un darbiniekiem

Šodien, 16. augustā, stājas spēkā Darba likuma grozījumi, kas paplašina darba devēja tiesības uzteikt darbu, nosaka papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību, abu pušu vienošanos par virsstundu kompensācijas iespējām, precizē konkurences ierobežojuma un citas normas.

“Jauniešu garantijas” – joprojām iespēja iegūt darba pieredzi un profesiju

Ceturto gadu Latvijā tiek īstenota īpaša programma jauniešiem, lai palīdzētu pārvarēt pirmo šķērsli ceļā uz darbu – darba pieredzes un prasmju trūkumu. Līdz šim Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā – mācībās, nodarbinātības pasākumos – ir piedalījušies 14 000 jauniešu, liela daļa pēc izraudzītās programmas apguves darbu ir atraduši. Šī iespēja vēl būs apmēram pusotru gadu.Ceturto gadu Latvijā tiek īstenota īpaša programma jauniešiem, lai palīdzētu pārvarēt pirmo šķērsli ceļā uz darbu – darba pieredzes un prasmju trūkumu. Līdz šim Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā – mācībās, nodarbinātības pasākumos – ir piedalījušies 14 000 jauniešu, liela daļa pēc izraudzītās programmas apguves darbu ir atraduši. Šī iespēja vēl būs apmēram pusotru gadu."Jauniešu garantijas" ir Eiropas Sociālā fonda projekts, kas Latvijā tiek īstenots kopš 2014. gada.