Paplašina atbalstu komersantiem kompetences centros

Šodien stājas spēkā grozījumi Eiropas Savienības fondu atbalsta programmā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”, paplašinot atbalstu uzņēmējiem, – turpmāk vienlaikus varēs saņemt gan grantu kompetences centrā, gan finanšu instrumentu atbalstu, piemēram, valsts garantijas.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 598 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" apstiprināti Ministru kabineta 3. oktobra sēdē.

Kompetences centru atbalsta programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju jomā.

Grozījumi nosaka, ka atbalstu var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu dažādām nosakāmām vai vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tostarp var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti.

Izmaiņas nosaka arī atlīdzības noteikšanas nosacījumus kompetenču centru projektā iesaistītajam personālam. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30% no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30% no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām.

Šī ir būtiskākā atbalsta programma jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes veicināšanai astoņās tautsaimniecībai svarīgās viedās specializācijas jomās – mežsaimniecībā un kokapstrādē, lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, biofarmācijā un biotehnoloģijās, viedajos materiālos, modernas ražošanas tehnoloģijās un inženiersistēmās, aparātbūvē (elektronika), informācijas un komunikāciju tehnoloģijās un viedajā enerģētikā. Programma aktīvi darbojas jau gadu.

Līdz šim, sadarbojoties uzņēmējiem un zinātniekiem, kompetences centros radīti vairāk nekā 200 jauni produkti, piemēram, trīsdimensiju ekrāni, radiācijas monitori, elektromotoru kontrolieri un mašīntulkotāji.