Tiek izsludināts konkurss pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem organizē konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem organizē konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Pateicība Dobeles novada pašvaldībai un Dobeles novada uzņēmumiem

Sirsnīgs paldies SIA „Dobele Agra S.I.A.”, A/S „ Dobeles dzirnavnieks”, A/S „Spodrība” un Dobeles novada pašvaldībai par atbalstu Dobeles novada skolēnu radošajām idejām. Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Aizkrauklē atklāj Uzņēmējdarbības atbalsta centru

Šodien, 8.septembrī, Aizkraukles novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 1 – 52, atklāts Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Centra atklāšanā piedalījās Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas novadu pašvaldību vadītāji un pārstāvji, Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš, Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Anna Builo-Hoļme un citi viesi.

Pieredzi uzņēmējdarbībā zemgalieši gūst Siguldas apkaimē

Zemgales Uzņēmējdarbības centra organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās uzņēmējdarbības un tūrisma speciālisti no Aizkraukles, Dobeles, Pļaviņu, Rundāles, Tērvetes un vēl citiem novadiem. Jau iepriekšējos gados Zemgales pašvaldību speciālistiem bijusi iespēja iepazīties ar uzņēmējiem sniegto atbalstu Daugavpilī, Rēzeknē un Madonā, bet šoreiz ceļš veda uz Siguldu, kur gadā reģistrē aptuveni 125 jaunus uzņēmumus, bet likvidē vien 40.