Aicina uz reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošo pasākumu

Valsts Pētījuma programmas projekta “DemoMig” pētnieki sadarbībā ar plānošanas reģioniem Latvijā aicina uz reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošo pasākumu “IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI: ILGTSPĒJĪGAS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ”, kas 2020. gada 18. februārī plkst. 12:30 norisināsies LU Dabas mājā 106. auditorijā.

Noslēdzošajā pasākumā tiks ziņots par galvenajām atziņām, apkopojot ideju darbnīcās iegūtos rezultātus visos plānošanas reģionos šādās tematiskajās grupās:

  • izglītības loma kvalificēta darbaspēka saglabāšanā un piesaistē reģionos;
  • kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks;
  • demogrāfiskā politika;
  • migrācija un demogrāfiskie procesi;
  • kvalificētu speciālistu migrācija.

    Pasākuma gaitā apspriedīsim risinājumus ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā.

Uz pasākumu aicināti reģionālo pasākumu dalībnieki un citi interesenti. Īpaši aicināti pašvaldību pārstāvji un politiķi.

Projektā pārstāvētās starpdisciplinārās zinātnieku grupas, kuras apvieno demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, izglītības, ekonomikas, tūrisma un migrācijas jomas ekspertus no Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, strādā profesores Zaigas Krišjānes vadībā.

Reģistrācija 18.februāra pasākumam: ej.uz/DemoMigLatvija