Aicinām apmeklēt “Uzņēmēju dienas 2019″Aizkrauklē

Šogad Aizkraukles “Uzņēmēju dienas 2019” ilgs  no 13. līdz 17.martam, piedāvājot plaša spektra pasākumus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, skolēniem un interesentiem.

Gandrīz nedēļas garumā “Uzņēmēju dienu 2019” Aizkrauklē apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja smelties zināšanas un jaunu informāciju, apmeklējot dažādas bezmaksas apmācības, efektīvas pārmaiņu vadības un karjeras un izaugsmes dienas pasākumus, iepazīt un iegādāties mājražotāju, amatnieku un citu uzņēmēju produkciju, piedalīties loterijās, konkursos, degustācijās. Noslēdzot nedēļu, būs iespēja piedalīties tūrisma dienā un izzināt Aizkraukles novada tūristiem un apmeklētājiem pievilcīgākās vietas.

Dalība visos pasākumos ir bez maksas.

Aizkrauklē notiekošo “Uzņēmēju dienu” mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt informācijas, kontaktu apmaiņu un sadarbību uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā.

13. martā no plkst. 15:00 aicinām uz «Uzņēmēju dienu 2019» atklāšanas dienu:

no plkst 15:00-18:00 lekcija -apmācības “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu”, lektore Kristīna Sprūdža,profesionālis ar ilggadēju starptautisko pieredzi sabiedrisko pasākumu organizācijas, etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos. Pasākuma norises vieta – Aizkraukles pilsētas bibliotēkā, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē.

Labas manieres šūpulī parasti mums netiek ieliktas, tās apgūstam un izkopjam visas dzīves laikā. Etiķetes un saskarsmes iemaņas ir galvenais faktors, kas atšķir profesionālu darbinieku, pakalpojumu un iestādi un uzņēmumu no tiem, kas atstāj nelāgu pēcgaršu. Šis ir uzaicinājums kopā atsvaidzināt etiķetes zināšanas un nostiprināt saskarsmes iemaņas, lai būtu soli priekšā pārējiem – veiksmīgi veidotu un uzturētu savu karjeru. Šajā pasākumā, runāsim par būtiskāko, kas jāzina un jāievēro darba vidē 21. gadsimtā, kā arī strādāsim pie spējas patstāvīgi analizēt un koriģēt savu darbību atbilstoši nerakstīto pieklājības likumu standartiem.

PASĀKUMA PROGRAMMA lekcijai -apmācībām “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu”

REĢISTRĒTIES ŠEIT

no plkst 18:15  «Uzņēmēju dienu 2019» svinīga atklāšana  (laukumā pie Aizkraukles novada pašvaldības, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle)

Pasākuma programmā: informācija par «Uzņēmēju dienu 2019» pasākumiem un projekta aktivitātēm. Mūzikas un izklaides industrijas pakalpojumu sniedzēju priekšnesumi un «Staro Aizkraukle» gaismas objektu iedegšana. Harmoniskas gaisotnes kulminācijas radīšanai –  gardas zupas, pankūku un tējas baudīšana. Lai pasākumu padarītu vēl interesantāku, var atnes pašgatavotu zaptes burciņu, lai pankūkas garšotu vēl labāk. Gardākās zaptes īpašnieks saņems specbalvu.

PASĀKUMA PROGRAMMA

14.martā no plkst.15:00-18:00 aicinām uz pasākumu “Efektīva Pārmaiņu vadība”

Lektors Zuarguss Zarmass (Viesturs Dūle),  pasākuma norises vieta -Aizkraukles pilsētas bibliotēkā, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē. Pasākuma mērķis ir izglītot, kā gudri un pārdomāti īstenot pārmaiņas uzņēmumā, ko stāsta globālie biznesa pētījumi par pārmaiņu sekmību vai nesekmību, kā izprast, ko var atļauties mainīt, kā arī informēt par pārmaiņu vadības astoņiem soļiem.

PASĀKUMA PROGRAMMA pasākumam “Efektīva Pārmaiņu vadība”

REĢISTRĒTIES ŠEIT

15.martā no plkst.10:00-15:00 aicinām uz karjeras un izaugsmes dienu “Atver durvis nākotnei”

Pasākums notiks Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē.
Renārs Zeltiņš iedvesmos apzināties, ka laba dzīve mums katram ir iespējama, vajag tikai sekot savam mērķim un strādāt ceļā uz to; Kristians Lancmanis dalīsies pieredzē kā uzsākt uzņēmējdarbību un to veiksmīgi attīstīt; Jaunatnes starptautiskā aģentūra informēs par zināšanu un pieredzes apgūšanu ārzemēs, Aizkraukles profesionālā vidusskolas pārstāvji piedāvās doties ekskursijās un iepazīt izglītības iespējas, un daudzu citu iestāžu stendu izstāde un prezentācijas, darba intervijas simulācijas, interaktīvi piedāvājumi, radošās darbnīcas.
Mērķis iepazīt tuvāko un tālāko izglītības pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, izvēlēties sev piemērotāko profesijas izglītības iestādi, uzzināt par karjeras izvēles motivāciju, uzņēmējdarbības uzsākšanas un atbalsta iespējām, brīvajām vakancēm un prakses iespējām uzņēmumos.

PASĀKUMA PROGRAMMA karjeras un izaugsmes dienai “Atver durvis nākotnei”

REĢISTRĒTIES ŠEIT

16.martā no plkst. 09:00-15:00 aicinām uz “Izstādi – gadatirgu” Aizkraukles novada Sporta centrā, Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē.

Tajā piedalīsies uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri, skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. Dienas gaitā tiks prezentēta produkcija un pakalpojumi, sniegtas konsultācijas, organizēti konkursi, loterijas, degustācijas un produkcijas tirdzniecība. Būs arī Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas – Junior Achievment Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums “CITS BAZĀRS”. “Izstāde – gadatirgus” ir vieta, kur notiek pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. Pasākuma laikā tiek apbalvoti Aizkraukles novada uzņēmēji, kuru ieguldījums Aizkraukles novada attīstībā ir vērā ņemams, kā arī atraktīvāko stendu īpašnieki tiek apbalvoti ar specbalvām. Orientēties piedāvājumā palīdzēs Normunds Laizāns – aktieris, pasākumu vadītājs (Aizkraukles sporta halle, Lāčplēša iela 21, Aizkraukle)

PASĀKUMA PROGRAMMA “Izstādei – gadatirgus”

Aicinām pieteikties “Uzņēmēju dienu 2019” pasākuma “Izstāde – gadatirgus” dalībniekus – mājražotājus, uzņēmējus, amatniekus, lauksaimniekus, NVO, Tūrisma informācijas centrus un pašvaldības.

Dalība izstādē ir bez maksas, lūgums līdz 28.februārim korekti aizpildīt

REĢISTRĒŠANĀS ANKETU  

Apstiprinājumu par dalību nosutīsim 10 dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi.

Organizatora kontaktpersona darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00: Ieva Erdmane, tālr. 27717311

17.martā no plkst.11:00 – 16:30 aicinām uz tūrisma diena “Iepazīsti Aizkraukles novadu”

Lai izzinātu un popularizētu vietējo tūrisma piedāvājumu, “Uzņēmēju dienu 2019” laikā Aizkraukles novads aicina pilsētas iedzīvotājus un viesus iepazīt dažus no novada tūrisma objektiem– jūs pārsteigs Senlejas raganas, Padomju laika ekspozīcija, Brīvdienu mājas “Lejas Bitēni” u.c.

PASĀKUMA PROGRAMMA tūrisma dienai “Iepazīsti Aizkraukles novadu”

REĢISTRĒTIES ŠEIT

Vairāk informācijas: Baiba Kellere, Aizkraukles novada pašvaldības Uzņēmējdarbības speciāliste, mob. tel.: 26227581

______________________________________________________________________

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

LATLIT_logo_LAT_full_CMYK

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attachments