Aicinām uzņēmējus iesniegt darba uzdevumus konkursā “Radošā Zemgale 2021”

Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs  sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmējiem jau trešo gadu organizē konkursu “Radoša Zemgale”, kura ietvaros uzņēmēji, biedrības un tūrisma pakalpojuma sniedzēji uzdod uzdevumu un  skolēni no 5.-12.klasei veido darbus atbilstoši uzdevumam.

Konkursa mērķis  – Veicināt skolēnu interesi un priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.

Aicinām iesniegt darba uzdevumus katrai vecuma grupai  – 2 – 5 skolēni, grupās no 5.-6. klasei, 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei.

Darba uzdevums  – Iemācīties jauniešiem pielietot vispāratzītus mārketinga modeļus un tirgus izpētes metodes uzņēmuma darbībā, veidojot radošas reklāmas konkrētam uzņēmumam.

Sniegt informāciju, praktiskas un noderīgas idejas jauniešiem par reklāmas veidošanas pamatprincipiem.

Plāns 2021.gadam:

Konkursa periods: 2021. gada 06. septembris – 2021. gada 1.novembris

Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks līdz 2021.gada 18.novembrim

Uzdevuma devējs  dod uzdevumu skolēnu komandai, kādu reklāmu vēlas (Video, plakāts, skice, vides reklāma, logo u.tml.)

Uzdevumi jāiesūta līdz 31.augustam uz e-pastu mairita.paulina@zpr.gov.lv

Ieskatu par 2020.gada konkursu un idejas darba uzdevumam var apskatīt  zemāk: