Digitalizācijas pakalpojumi

Ārējie resursi

Latvijas digitālās inovācijas centrs

Atbalsts uzņēmējiem kā  reāli testēt un ieviest jaunās tehnoloģijas.