Finansiālais atbalsts

Ārējie resursi

Altum

Valsts attīstības finanšu institūcija, kas uzņēmējiem nodrošina dažādus finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c).