Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

Ārējie resursi

LBTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa

Sadarbība  zinātniekiem ar uzņēmējiem, intelektuāla īpašuma aizsardzība un pētniecības rezultātu komercializācija Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē.

Dārzkopības institūts  

Sadarbība zinātniekiem ar uzņēmējiem, fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes, kā arī publiskie pakalpojumi dārzkopības un pārtikas zinātnēs.

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, saīsināti – MeKA

Sadarbība starp zinātni un industriju, sekmējot meža nozares izaugsmi Latvijā.