Eiropas Zaļais kurss: Ko un kāpēc darīt Tavam uzņēmumam?

9.09. 21 ; 12:00 – 13:30
Eiropas Savienības Fondi kā instruments klimata mērķu ieviešanai.
Jaunie klimata mērķi 2030.gadam Eiropas Savienībā
1.) Kas ir “ilgtspēja”?
ESG (Environment Social Governance) pamatprincipi

2.) Kādas ir 3 svarīgākās motivācijas, lai uzņēmums ieviestu ilgtspējas principus?
• Bankas
• Klienti
• ES Fondi

3.) Kādus mājas darbus un cik lielā apjomā jāveic ilgtspējas ieviešanas nolūkā?

Vebināra ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=jHLZdiJpe0c