About Us

Mērķis

Zemgales Uzņēmējdarbības centra mērķis ir izveidot reģionālu pārnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Aktivitātes

  1. Pamatinformācijas un konsultāciju nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā;
  2. Semināru organizēšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai;
  3. Koordinēt Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos;
  4. Tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Zemgales Uzņēmējiem un pašvaldībām.
  5. Organizēt tikšanos ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
  6. Uzturēt un aktualizēt mājas lapu http://www.zuc.zemgale.lv
  7. Aktualizēt un popularizēt Zemgales karti http://maps.kartes.lv/

Mūsu Logo

Lejuplādēt logo JPG

Lejuplādēt logo PNG