Gada uzņēmējs Zemgalē 2019

Gada uzņēmējs Zemgalē 2019 – Rundāles pils Baltajā zālē.
Godinām Zemgales uzņēmējus un lepojamies ar to panākumiem. Par šī gada titula Gada uzņēmējs Zemgalē īpašniekiem atzīti: SIA “Slaides” no Aknīstes novada, SIA “Velmaraiši” no Jaunjelgavas novada, z/s “Cielavas” no Jēkabpils novada, z/s “Bērzi”no Neretas novada, SIA “Miķelāni bekons” no Salas novada, z/s “Bogdani” no Vecumnieku novada, SIA “Jēkabpils zieds” no Jēkabpils, SIA “Kronis” no Bauskas novada, SIA “RA 5 “no Viesītes novada, SIA “Aizkraukles saldumi”no Aizkraukles novada, biedrība “Radošuma meka”no Jelgavas novada, z/s “Avotiņi”no Krustpils novada, SIA “Ecos”no Pļaviņu novada, SIA “Kommats”no Rundāles novada, SIA “Lielķēniņš”no Tērvetes novada, IK “Zaigas nams”no Auces novada, SIA “EVOPIPES” no Jelgavas, SIA “J.E.F.”no Dobeles novada, SIA “VIZULO” no Iecavas novada, SIA “Hanza – elektro” no Kokneses novada, SIA “BILDBERG”no Ozolnieku novada un SIA “WOOD print” no Skrīveru novada.

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notiks piektdien, 29. novembrī pulksten 14.00 Rundāles pils Baltajā zālē.

Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus ZAP apstiprināja nupat Tērvetē notikušajā padomes sēdē, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Interesanti, ka šogad visvairāk lauksaimniecību – graudkopību un lopkopību pārstāvošie uzņēmēji ir no Sēlijas novadiem, bet Zemgales vidienes pašvaldības vairāk pārstāv elektroapgādē, būvmateriālu ražošanas, celtniecības un mežsaimniecības nozarē strādājošie uzņēmēji.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi viņi saņems īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Laureātu godināšanas pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Izskanēs arī īpaši sarūpēta kultūras programma, notiks laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.

Sarķojuma dalībnieki baudīja Rundāles pils viesmīlību, sajūsminājās par Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu, Salas novada vokālistes Adrianas Turlajas un Rundāles novada sieviešu vokālā ansambļa “Naktsvijoles” muzikālajiem priekšnesumiem. Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē” saņēmēju var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskās aktivitātes.