Iespējas Zemgales uzņēmējiem

Iespējas Zemgales uzņēmējiem Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa uzsver priekšrocības un iespējas Zemgales uzņēmumiem digitālas attīstības ceļā – sadarbība ar pašvaldībām un Digitālās inovācijas centru. Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

https://xtv.lv/rigatv24/video/V9N69A0Bp4X-iespejas_zemgales_uznemejiem?fbclid=IwAR2t0gK715DjXjfkK682n8KSwVZcv2YdmhCNjYUaJmcMGKC2kppKrZVNmEk