Tehnoloģiju pārneses pakalpojumi - laboratorijas, eksperti