Apbalvoti konkursa “Radošā Zemgale” dalībnieki

16.10.2019

Šī gada 11. oktobrī Jelgavā norisinājās Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkursa “Radošā Zemgale” apbalvošana, kuru organizē Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un izglītības iestādēm, Junior Achievement Latvija (JA Latvia) un Zemgales reģiona uzņēmējiem – konkursa uzdevumu devējiem.


KONKURSA MĒRĶIS ir attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējdarbības kompetences, veicināt skolēnu interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū, sniegt skolēniem informāciju, praktiskas un noderīgas idejas par reklāmas veidošanas pamatprincipiem, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp skolēniem un uzņēmējiem.


Konkursa ideja radusies projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (E-COOL)” iesaistīto pušu darba grupā. Apskatot projekta partnera, Apūlijas reģiona (Itālija) “Jauno novatoru kompānijas” (“Giovani Innovatori in Azienda”) piedāvāto labās prakses piemēru, izskanēja ideja, ka, lai veicinātu  jauniešos radošumu un uzņēmējdarbības izpratni, Zemgales skolām varētu tikt rīkots reklāmu ideju konkurss. Līdz ar to jaunieši labāk iepazītu Zemgales uzņēmumus, uzņēmējdarbības vidi un mārketinga pamatus. Zemgales

Uzņēmējdarbības centrs kā viena no iesaistītajām pusēm piekrita atbalstīt šo ideju, un sadarbībā ar JA Latvija tika gatavots konkurss “Radošā Zemgale”.
Konkursam uzdevumus piedāvāja nodibinājums “Jāņa Bisenieka fonds”, JA Latvija, SIA “Kristell”, SIA “Karameļu darbnīca”, SIA “Prima Pick”, A/S “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “BestBerry”, SIA “Gārsenes pils”, SIA “Dona”. Iesniegtos darbus vērtēja tā uzņēmuma pārstāvji, kuru dotais uzdevums ticis pildīts, vērtēta tika ideju novitāte, radošums un izdoma, darba realizācijas kvalitāte, izpildījuma atbilstība uzstādītajam mērķim un uzņēmumam.


Izstrādātus darbus konkursam iesniedza 65 skolēni no 11 skolām – Pilsrundāles vidusskolas (skolotāja Kristīne Balta), Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienības, Salas vidusskolas (skolotāja Inga Ozoliņa), Īslīces pamatskolas (skolotāja Rita Straumīte), Kokneses vidusskolas (skolotāja Gita Tenisa), Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas (skolotāji Inta Jorniņa un Matīss Rihards Vilcāns), Jelgavas 4. vidusskolas (skolotāja Lita Vanaga), Dobeles 1. vidusskolas (skolotāja Eva Gidrevica), Dobeles Valsts ģimnāzijas (skolotāja Solvita Migliniece), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (skolotāja Solvita Kozlovska), kā arī jaukta komanda no Rundāles vidusskolas un Bauskas sākumskolas (skolotāja Agita Barkova).
Uzņēmēji, apbalvojot skolēnus, iepazīstināja ar darbu novērtējumu, atklāja to plusus, mīnusus un veidus kā darbus padarīt vairāk atbilstošus reālajai šī brīža uzņēmējdarbības videi. “Jāņa Bisenieka fonds” īpaši uzteica Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņu Rolanda Laguna un Patrīcijas Cakules izstrādāto fonda logo dizainu. Kā norāda pārstāve Inita Mazūdre, fonds izskatīs iespēju skolēnu izstrādāto logo izmantot tā darbībā.


Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm – Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam – 169 840 EUR (programmas finansējums 85% – 144 364 EUR).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste