Atvērta pieteikšanās Zemgales Biznesa forumam “Kas ietekmēs uzņēmēju ilgtspēju un korporatīvo atbildību?” 19. aprīlī

28.03.2023

Zemgales plānošanas reģions un Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļa un sadarbībā ar BDO Latvia un Jelgavas novada pašvaldību organizē Vietējā biznesa atbalsta dienu – Biznesa forumu “Kas ietekmēs uzņēmēju ilgtspēju un korporatīvo atbildību?”, un aicina uzņēmējus pieteikties dalībai pasākumā. Forums norisināsies 19. aprīlī no plkst. 13:00 līdz 17:30 Branku Brančotavā, Jelgavas novadā.

Ilgtspēja ieņem arvien stabilāku un nozīmīgāku lomu biznesā, veicinot ne tikai atbildīgu attieksmi un rīcību pret vidi, sabiedrību un nākamajām paaudzēm, bet arī vairojot uzņēmumu konkurētspēju, vērtību un samazinot riskus nākotnē. Lai izrunātu dažādus biznesa ilgtspējas izaicinājumus, iespējas un risinājumus, LTRK Zemgales reģiona nodaļa aicina piedalīties reģiona uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus un visus interesentus.

Zemgales Biznesa forumā klātesošos uzrunās LTRK Zemgales reģiona padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška, Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors Valdis Veips un Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis. Ar uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Zemgales plānošanas reģionā iepazīstinās Zemgales plānošanas reģiona Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa, bet par iespējām un izaicinājumiem,  pieaugot prasībām pēc ilgtspējas risinājumiem biznesā, stāstīs BDO Latvia Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents Raivis Jānis Jaunkalns un jaunākais nodokļu projektu vadītājs Artūrs Radziviļčuks. Par biznesa ilgtspējas aktualitātēm runās arī CSR Latvia valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone, AS “Citadele banka” ekonomists Mārtiņš Āboliņš un ar savu pieredzes stāstu dalīsies uzņēmums SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks, kā arī norisināsies klātesošo ekspertu diskusija un tiks sniegtas atbildes uz auditorijas jautājumiem. Pasākuma noslēgumā būs iespēja noklausīties lekciju par lomām ikdienas un profesionālajā dzīvē, ko vadīs sertificēta drāmas terapeite, sertificēta supervizore, diplomēta aktrise, teātra un runas pedagoģe Mg.Sc.Sal. Anna Šteina. Biznesa forumu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

BDO Latvia Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents Raivis Jānis Jaunkalns par ilgtspēju biznesā skaidro: “Uzņēmumi arvien vairāk tiek pakļauti pieaugošajam spiedienam demonstrēt ilgtermiņa biznesa plānus, kuri iekļautu un veicinātu ilgtspējīgas vide radīšanu. Šobrīd, globāli ir pieejami vairāk kā 5 000 ar ilgtspējas jautājumiem saistīti standarti un direktīvas, un ir neskaidrs, kur un kā šos standartus un direktīvas ir jāpiemēro. Tomēr šo prasību ievērošana būs svarīga ikvienam uzņēmumam, tādēļ ir būtiski jau laikus saprast, ko uzņēmums var darīt, lai tas uzsāktu savu ceļu ilgtspējas virzienā. Pamazām arī Baltijā esošās bankas izvērtē, kādiem uzņēmumiem un mērķiem piešķirt aizdevumus, un ilgtspējas jautājumi ir ietverti kredītriska novērtējumā.”

Dalība Vietējā biznesa  atbalsta dienā – Biznesa forumā ir ar iepriekšēju reģistrāciju: VIETĒJĀ BIZNESA ATBALSTA DIENAS PASĀKUMS "BIZNESA FORUMS ZEMGALĒ" (google.com) līdz 14.04.2023.

Vietējā biznesa atbalsta diena – biznesa forums tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros, un to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

PASĀKUMA PROGRAMMA 19.04.2023.

12:45 - 13:15 Ierašanās, kafija

13:15 - 13:30 Atklāšanas uzrunas

Imants Kanaška, LTRK Zemgales reģiona padomes priekšsēdētājs

Valdis Veips, Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors

13:30 - 13:40 Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā

Mairita Pauliņa, ZPR Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja  

13:40 - 13:55 Kādus izaicinājumus un iespējas rada aizvien pieaugošās prasības pēc ilgtspējīgas biznesa attīstības?

                      Raivis Jānis Jaunkalns, BDO Latvia Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents

13:55 - 14:10 Atbalsts uzņēmējiem un jaunuzņēmējiem, ieviešot inovācijas (sustainability un innovation)

                      Artūrs Radziviļčuks, BDO Latvia jaunākais nodokļu projektu vadītājs

14:10 - 14:25 SIA Laflora pieredzes stāsts

                      Uldis Ameriks, Laflora valdes priekšsēdētājs

14:25 - 14:40 Mārtiņš Āboliņš, Bankas "Citadele" ekonomists

                      Ekonomikas apskats – kas notiek ar izaugsmi, inflāciju, enerģijas krīzi un procentu likmēm?

14:40 - 15:10 Kafijas & tīklošanās pauze

15:10 - 15:25   Agnese Alksne-Bensone, CSR Latvia valdes priekšsēdētāja

DISKUSIJA:

15:25 - 16:20 Diskusija brīvā formā par foruma pirmajā daļā identificētiem aspektiem:

                        Agnese Alksne-Bensone, CSR Latvia valdes priekšsēdētāja             

Raivis Jānis Jaunkalns, BDO Latvia Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents

Uldis Ameriks, Laflora valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Āboliņš, Bankas "Citadele" ekonomists

Moderators: LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

16:20 - 16:50   Pusdienas

16:50 - 17:30 Lomas ikdienas un profesionālajā dzīvē
MG.SC. SAL. Anna Šteina, Sertificēta drāmas terapeite, sertificēta supervizore, diplomēta aktrise, teātra un runas pedagogs

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai