Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca Jēkabpils novada pamatskolēniem

20.12.2022

14. decembrī mēs tikāmies ar Jēkabpils 2. vidusskolas skolēniem. Šoreiz radoši darbojāmies kopā ar 6.klases jauniešiem. Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas tēma - aprites ekonomika. Kopā ar Moderatori Lauru Jomu skolēni uzzināja kas ir aprites ekonomika un ka mums jāmācās līdz minimumam samazināt savu atkritumu apjomu. Lai atkritumi nonāktu līdz pārstrādei, tie vēl ir jānošķiro. Galvenais nosacījums, kas jāievēro – visam, kas tiek izmests šķiroto atkritumu savākšanas konteinerā, ir jābūt tīram, bez pārtikas vai kādiem citiem produktu atlikumiem, un iepakojums noteikti ir jāsaplacina. Jo, kad pienāk kāda produkta lietošanas laika beigas, tā materiālus pēc iespējas cenšas atgriezt ekonomikā. Tos var lietderīgi izmantot atkal un atkal, tādējādi radot papildu vērtību.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai