Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca Jelgavas novada pamatskolēniem

08.11.2022

Pasākums notika 08.novembrī Jelgavas novada Aizupes pamatskolā. Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas tēma šoreiz tika izvēlēta sociālā uzņēmējdarbība un aprites ekonomika. Kopā ar pamatskolēniem noskaidrojām to, ka sociālā uzņēmējdarbība nav nekāda labdarība, kur kādam kaut kas tiek dots bez maksas vai par brīvu, bet tās pamatā ir ilgtspējīgs biznesa modelis, kura ietvaros tiek ģenerēti ienākumi, kas pilnībā vai daļēji sedz labdarības aktivitātes.  Savukārt, aprites ekonomika nozīmē  - līdz minimumam samazināt atkritumu apjomu. Un kad pienāk kāda produkta lietošanas laika beigas, tā materiālus pēc iespējas cenšas atgriezt ekonomikā. Tos var lietderīgi izmantot atkal un atkal, tādējādi radot papildu vērtību.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai