Biznesa iedvesmas pasākumi jauniešiem Dobelē un Jelgavas novadā

23.10.2023

Oktobra mēnesī projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros jauniešiem tika īstenoti divi biznesa iedvesmas pasākumi, kas notika 11.oktobrī Svētes jauniešu iniciatīvu centrā, Jelgavas novadā un 13.oktobrī Dobeles Jauniešu mājā, Dobelē.

Pasākuma laikā sociālā uzņēmuma "Sajūta Māja" vadītāja Egita Matulēna iepazīstināja dalībniekus ar savu personisko pieredzes stāstu ceļā uz uzņēmējdarbību, sociālās uzņēmējdarbības pamatideju, kā uzņēmējdarbībā ievērot aprites ekonomikas principus, un kādu ietekmi mēs katrs varam atstāt nevien uz dabu, bet arī uz sabiedrību. Praktiskā darbnīcā dalībniekiem bija iespēja caur savu vērtībām izzināt, ar ko sākas uzņēmējdarbība, kādas prasmes un iemaņas ir būtiski apgūt un kā strādāt ar esošiem resursiem, samazinot ietekmi uz vidi. Paraudzīties uz sevi šodien kā jauniešiem un uz tuvāko nākotni kā iespējamiem uzņēmējiem.

Jaunieši pasākuma laikā neformālās sarunās uzsver, ka viņuprāt, uzņēmējdarbība sākas ar gribasspēku, mērķi, interesi par jomu un resursiem.

Liels paldies visiem dalībniekiem, paldies Svētes jauniešu inicitaīvu centram un Dobeles Jauniešu mājai par sadarbību un iespēju viesoties ar biznesa iedvesmas pasākumu jūsu telpās. Liels paldies Egitai Matulēnai par pasākumu vadīšanu.

Pasākumi jauniešiem Zemgalē uzņēmējprasmu attīstīšanai turpināsies arī šajā mācību gadā. Informācija par pasākumiem drīzumā.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai