Biznesa iedvesmas pasākums Jelgavā

24.02.2023

Jelgavā Spīdolas Valsts ģimnāzijā šodien pulcējās daudz uzņēmēju ar vienu kopīgu mērķi - iedvesmot, dot padomu, atbildēt uz jauniešu jautājumiem, īsāk sakot - iedrošināt jaunos, topošos uzņēmējus! Pasākumam bija trīs apjomīgas tēmas -sociālā uzņēmējdarbība, ilgtspēja un digitālie risinājumi!

Liels paldies uzņēmējiem - SIA Augu spēks, SIA Reklāmu darbnīca PLUS, SIA Karameļu darbnīca, SIA Austras raksti, Kikadu GmbH, SIA Nurme Brewery, IK V.U. Paldies par atrasto laiku, ko veltījāt jauniešiem un dalījāties ar savu pieredzi, idejām un ieteikumiem, kā viņi var uzlabot savus skolēnu mācību uzņēmumus. Pēc pasākuma un pasākuma laikā jau daudzi jaunieši atzina, ka ir ļoti daudz ieguvuši no jums un priecājās par šo tikšanos.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai