Eksportspēju vairo zināšanas, pieredze un sadarbība

06.12.2022

Aizritējuši vairāk nekā trīs, ar dažādiem interesantiem notikumiem, pārbaudījumiem un gandarījuma mirkļiem piepildīti darba gadi, kopš Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris kopā ar asociēto partneri Vidzemes Plānošanas reģionu intensīvi strādāja pie Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta SMEPRO ieviešanas. Projekta mērķis bija stiprināt Zemgales Uzņēmējdarbības centra veiktspēju, palielināt uzņēmumu skaitu ar pārrobežu sadarbības praksi, daloties pieredzē ar Vidzemes mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par eksportspējas palielināšanu Latvijā.

Projekta ieviešanas noslēguma fāzē kā Vidzemē tā Zemgalē uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem tiešsaistē notika 30 akadēmisko stundu mācības “Uzņēmējdarbības atbalsta speciālista darba efektivitātes instruments – uz rezultātu vērstas komunikācijas prasmes”. Taču līdz tam projekta ieviesēji uzņēmējiem un uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem bija noorganizējuši divas vairākdienu pieredzes apmaiņas vizītes. Pirmajā no tām, lai iepazītos un savstarpēji bagātinātos ar svaigām idejām, testētu vēl nenobriedušas domas un raisītu plašāku interesi par jau radītiem un ražot sāktiem produktiem, tikšanās dalībnieki sarīkoja improvizētu līdzi atvesto paraugu skati. Vizītes turpinājumā Gulbenes un Cēsu novadā organizatori programmā bija iekļāvuši vairāku atšķirīgu, bet spilgtu ražojošu uzņēmumu apmeklējumu. Tā kā kokapstrāde ir viena no dominantēm Zemgales ekonomikas profilā un vairāki topošie uzņēmēji sava biznesa attīstību redz tieši šinī nozarē, sevišķi vērta bija Lizuma pagastā bāzētās masīvkoka mēbeļu ražotnes – SIA “Avoti SWF” apskate.

Savukārt ieinteresētos sadarbības partnerus uzņemot Zemgalē, Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa, ciemiņus iepazīstināja ar uzņēmējdarbības vidi reģionā un demonstrēja ar minētā projekta atbalstu sagatavotus vairākus videostāstus par biznesa attīstību Zemgales ekonomikas profilā dominējošajās nozarēs – lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē, kokapstrādē un tūrismā. Centra vadītāja akcentēja arī paveikto konkursa Gada uzņēmējs Zemgalē laureātu godināšanā, reklāmas konkursa skolēniem “Radošā Zemgale”, kā arī jaunradi un uzņēmējdarbību veicinoša projektu ideju konkursa “Biznesa nakts” organizēšanā. Apmeklējuši Jelgavas Biznesa inkubatoru, Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes Starpnozaru zinātnisko laboratoriju un Dārzkopības institūtu Dobelē, tradicionālās lauksaimniecības paraugsaimniecību “Urštēni” Svitenes pusē, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējus Abgunstes muižā, SIA “Nākotnes parks” un bioloģisko saimniecību “Krišjāņi”, brauciena izskaņā Vidzemes un Zemgales uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēju komandas izspēlēja īpaši šim projektam SIA “Nordic Group” izgatavotā simulācijas spēli, kas ļauj uzlabot komunikācijas, tīklošanās, kooperācijas un sadarbības prasmes gan pašu, gan iedomāto uzņēmēju starpā. Jaunradītā spēle paliks Zemgales un Vidzemes Plānošanas reģionu īpašumā, tādējādi modificētā veidā to varēs izmantot arī nelielās uzņēmēju un skolu jaunatnes auditorijās. Raugoties uz projekta SMEPRO ieviešanas galvenajiem ieguvumiem, svarīgi piebilst, ka ar tā atbalstu noorganizēta ar ierosmēm bagāta konference “Reģionu MVU eksporta iespējas un izaicinājumi pārmaiņu laikā”, kā arī saturiski un vizuāli uzlabota Zemgales Uzņēmējdarbības atbalsta centra interneta vietne ZUC.ZEMGALE.LV, veiktas iestrādes jaunām iniciatīvām sadarbības pilnveidošanai arī ar Rīgas, Kurzemes un Latgales reģionu.

SMEPRO projekta kopējās izmaksas ir 249 996,04 eiro, tostarp Eiropas Savienības līdzfinansējums – 134 949,20 eiro.

Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.