Festivālā tiekas ar uzņēmējdarbības interesentiem

13.09.2023

Jelgavā aizvadīts tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”, kur starp dalībniekiem bija sastopami arī Zemgales plānošanas reģiona pārstāvji, kas pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar reģiona uzņēmējdarbības vidi un atbalsta iespējām.

Reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai pašvaldībās un atbalsta sniegšanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), tiek īstenots projekts SMEPRO 2*. Tā mērķis ir veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana. Starp projektā realizētajām aktivitātēm, ietverta arī dalība dažādos informatīvos un ar uzņēmējdarbības attīstību saistītos pasākumos. Tādēļ, lai popularizētu Zemgales uzņēmējdarbības centru un pieejamos atbalsta pasākumus uzņēmējiem, Zemgales plānošanas reģiona pārstāvji (ZPR) projekta ietvaros piedalījās tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons”, kas norisinājās 9.septembrī, Jelgavā, Pasta salā.

Starp inženierzinātņu, metālapstrādes un mašīnbūves nozares pārstāvjiem, ar savu stendu piedalījās un interesentus uzrunāja arī Zemgales uzņēmējdarbības centra (ZUC) pārstāvji. Esošajiem un topošajiem komersantiem teltī bija iespēja uzzināt par pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, kā arī par koordinēto sadarbību ar citām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. Dalību festivālā Mairita Paulina, Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja, vērtē kā pozitīvu, ņemot vērā, ka šis ir vēl viens veids, kā uzrunāt sabiedrību un popularizēt iestādes sniegtos pakalpojumus, un, iespējams, iedrošināt kādu interesentu spert savus pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Šo apliecināja arī apmeklētāju interese gan par potenciālo sadarbību, gan par nesen atvērto “Kopstrādes” telpu izmantošanas iespējām.

Tāpat projekta ietvaros, Zemgales plānošanas reģiona pārstāvji plāno piedalīties arī citos ar uzņēmējdarbības popularizēšanu saistītos pasākumos. Tos īsteno pārējie projekta partneri. ZPR ar informatīvo stendu būs satiekami arī 13. un 14.oktobrī Jēkabpilī – “Jēkabpils novada uzņēmēju dienas 2023” un Jēkabpils novada uzņēmēju dižošanās”, kā arī 27. un 28. oktobrī, Aizkrauklē - “Uzņēmēju dienas Aizkraukles novadā”.

*Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 EUR. Projekta ilgums – 7 mēneši. Vairāk par projektu ŠEIT.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.