Pieredzes apmaiņas vizītē apgūst sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu

01.07.2024

Zemgales plānošanas reģions ir uzsācis jauna projekta - “Re:Impact” - īstenošanu. Tas paredz sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošanu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, tāpēc projektā iesaistīto partnerorganizāciju pārstāvji no 27. līdz 31. maijam piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Spānijā. Tur tie guva zināšanas un izpratni par sociālās uzņēmējdarbības labajām praksēm un inovatīvajām pieejām, ko izmatot kā ierosmi turpmākajām projekta aktivitātēm Latvijā un Lietuvā.

Pieredzes apmaiņas pasākumā tika apmeklētas dažādas pašvaldības, iestādes un organizācijas nevalstiskā un uzņēmējdarbības sektorā Barselonā, Žironā un Mataro pašvaldībās. Tieši Katalonijas reģionā ir izveidots spēcīgs kooperatīvu tīkls, kur piedalās gan publiskais, gan privātais sektors, lai kopā veicinātu sociālās ekonomikas attīstību. Kooperatīvas bieži darbojas kā vietējās kopienas atbalsta mehānisms, veicinot solidaritāti, vietējo ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību. Tās arī sniedz svarīgus sociālos pakalpojumus, piemēram, izglītītību un veselības aprūpi, biedri kopīgi pārvalda un kontrolē kooperatīvu, daloties gan riskos, gan ieguvumos.

Vizītes laikā Barselonā tika apmeklēta izglītības iestāde – skola Escuela Montserrat, kurā viens no pamata programmas mācību priekšmetiem ir uzņēmējdarbība. Tā ietvaros skolēni brīvprātīgi veido komandas un strādā pie biznesa idejas ar sociālo mērķi. Mācību programmas ietvaros skolēni iziet cauri programmai no uzņēmuma dibināšanas brīža, aktīva darba, līdz uzņēmuma likvidēšanai. Tā jaunietis iegūst praktiskas iemaņas uzņēmuma darbības ciklā. Bija iespēja satikt skolēnus un dzirdēt viņu stāstus par radītājām sociāli atbildīgajām biznesa idejām. Universitātē Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Ciències Econòmiques i Socials divas pētnieces iepazīstināja ar prezentācijām par sociālās ekonomikas un šīs jomas aktuālajiem projektiem un zinātniskajiem pētījumiem. Diskusijas laikā tika meklētas iespējamās sadarbības jaunu projektu īstenošanā.

Žironā apmeklētas dažādas organizācijas. Šeit norisinājās arī tikšanās vietējā pašvaldībā ar uzņēmējdarbības, tūrisma un stratēģiskās plānošanas speciālistiem. Žironā liels atbalsts no pašvaldības puses ir tiem uzņēmējiem, kas ir vai vēlas pielāgot savu darbību sociālās ekonomikas attīstībai reģionā. Apmeklēts otrreizējas pārstrādes second-hand apģērbu kooperatīvs, kas izveidojis veikalu tīklu un 160 franšīzes pārdevis tālāk citiem uzņēmējiem Spānijā. Turklāt šeit darbā tiek integrētas sievietes imigrantes. Minētais uzņēmums sākotnēji nodarbojies ar uzkopšanas darbiem skolās un ofisos, bet, sākoties pandēmijai, bizness apstājies, tāpēc tika radīts second-hand veikals Moda-R. Apģērbi veikalam tiek saņemti no trīs vietām: modes uzņēmumiem, kuri pēc sezonu noslēguma atdod atlikumus, pārstrādes konteineriem, kuros iedzīvotāji ziedo drēbes, un tekstilapstrādes uzņēmumiem, kuriem rodas pārpalikumi. Šeit nodarbošanās tiek dota sievietēm imigrantēm, kuras gūst pirmās iemaņas un pieredzi gan pie drēbju šķirošanas, gan darbā pie kases un komunikācijā ar klientiem. Tāpat tiek arī radīts jauns apģērbs no esošām drēbēm vai to atgriezumiem.

Žironā notikusi arī vizīte kopienas centrā – radošo industriju kooperatīvā Ateneu. Kooperatīva centrs izveidots bijušā tekstilrūpnīcas kompleksā, kur mājvietu raduši daudzi citi sociālie uzņēmumi. Viņi kā pavedienus turpina ieaust savās stellēs (reāla mākslas instalācija telpā) jaunus projektus, aktivitātes un piesaistītos uzņēmumus. Profesionāla atbalsta vadībā ikvienam kopienas pārstāvim ir iespējams piedalīties riteņu darbnīcās, šūšanas meistarklasēs u.c. ikdienas aktivitātēs, kas tiek piedāvātās Ateneu. 

Mataro pašvaldībā apmeklēta senākā kooperatīvu ēka reģionā Cafè de Mar, kurā darbība notiek arī mūsdienās. Notikusi tikšanās ar organizāciju pārstāvjiem, kas darbojās šajā namā – Maresme, XMESS. Šajā tīklā tiek apvienotas pašvaldības, kas attīsta sociālo ekonomiku Katalonijas reģionā, šobrīd tajā ir 60 biedri. Namā izvietota arī bibliotēka, kopstrādes co-working telpa un kabineti sociālās ekonomikas jaunajiem uzņēmumiem (startups). 

Vizītes laikā iepazīts arī radošās industrijas kooperatīvs, kas izvietots sen darbību beigušā auto remonta darbnīcā. Šobrīd trīs stāvu ēkā darbojas 20 dažādi uzņēmumi (amatnieki, meistari, auto īre, kokapstrāde, riteņdarbnīca u.c.), pagalmā izveidots urbānais dārzs, kas pasākumos pulcē līdz pat 200 cilvēkiem. 

Pieredzes apmaiņas programmas ietvaros notikušas vizītes arī uzņēmumos, kas darbojas sociālo pakalpojumu jomā, sniedz atbalstu cilvēkiem ar kustību un intelektuālās attīstības traucējumiem. Tā, piemēram, ir izveidota kafejnīca, kas nodrošina šo cilvēku sociālo integrāciju darba tirgū.

Projekta ieviešanas turpmākā darbības plānā ir paredzēts kartēt un novērtēt potenciālās sociālo uzņēmumu attīstības jomas, analizēt un salīdzināt sociālo uzņēmumu vajadzības Zemgales reģionā un Ziemeļlietuvā, izstrādāt praktiskus izglītojošus materiālus par sociālo uzņēmējdarbību skolām un biznesa centriem.

Projekts Nr. LL-00020 “Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” jeb “Re:Impact” tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam ietvaros. Projekta kopējais budžets ir  595 286,00 EUR, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 476,228.80 EUR.