Pieredzes vizītē Bulgārijā iepazīst darbu ar jauniešiem

13.05.2024

Šī gada aprīļa sākumā Zemgales plānošanas reģona Zemgales uzņēmējdarbības centra eksperte darbā ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Pešteras pašvaldībā, Bulgārijā projekta Rural Youth Future (RYF) ietvaros, kas tiek īstenots Interreg Europe programmas ietvaros.

Pieredzes apmaiņas mērķis ir iepazīties ar aktivitātēm un projektiem, kas tiek īstenoti vietējā reģionā darbā ar jaunatni, lai veicinātu jaunieši izglītības un nodarbinātības iespējas. Vizītes laikā tika iepazīti gan vietējās pašvaldības, gan nevalstisko organizāciju īstenotie projekti -  labās prakses piemēri, ar ko vietējā kopiena lepojas. Ir un tiek īstenoti daudz Erasmus+ projekti.

Bulgārijas Jaunatnes likums nosaka jauniešu vecumu no 15 līdz 29 gadiem (Latvijā tas ir 13 līdz 25 gadi). Pešteras pašvaldībā jauniešu skaits samazinās, notiek ikgadēja darba ar jaunatni (fokuss uz jauniešiem līdz 18 gadiem) plānošana, aktivitātes, kas vairāk balstītas formālā un interešu izglītībā. Jaunieši centru un kopienas centru (kultūra, sports) darbība tiek finansiāli atbalstīta no pašvaldības budžeta, tā nodrošinot bezmaksas iespējas brīvā laika pavadīšanai, izglītībai un nodarbinātībai.

“Darbs ar jauniešiem nav tikai pulciņi ārpus skolas. Pešteras pašvaldībā ir jāveido plānveida attīstību darbam ar jauniešiem, piesaistot jaunatnes lietu ekspertus, vietējos NVO un pašus jauniešu, tas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs pašu lauku vides attīstību. Mēs šajā projektā no Latvijas puses esam gana labā attīstības fāzē jaunatnes lietās, lai sniegtu atbalstu un pieredzi  starptautiskā vidē, vietās, kur tas ir nepieciešams, kā šajā gadījumā Bulgārijā. Paldies par iespēju kā ekspertei piedalīties šajā vizītē, ” Kristīne Kode, eksperte darbā ar jauniešiem.

Projekts “Improving the role of youth policies for rural sustainable development” Rural Youth Future (RYF) tiek īstenots kopš 2023.gada pavasara ar mērķi sekmēt jauniešu izglītošanos un nodarbinātību, īpaši fokusējoties uz to jauniešu vajadzībām, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lauku rajonos – palīdzot pilnveidot esošo politiku un iniciatīvas, vai attīstīt jaunas programmas. Latvijas gadījumā plānots izvērtēt Bērnu jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027, kā arī meklēt iespējas pārņemt partneru pieredzi, programmas un aktivitātes līdzīgās jomās. Projektu Latvijā ievieš LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs.

Mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/ruralyouthfuture

Projekta lapa LU vietnē: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/rural-youth-future/