Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē”: iedvesmai, ambīcijām un rezultātiem

29.04.2024

Pēc teju trīs gadu ilga darba šodien, 26. aprīlī, oficiāli tiek noslēgts Zemgales plānošanas reģiona ieviestais EEZ grantu projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē”, kura realizēšanas laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes, lai dotu pienesumu esošiem reģiona uzņēmējiem, uzņēmējdarbības speciālistiem un lai sniegtu atbalstu, iedvesmu un motivāciju topošajiem nākotnes biznesa uzsācējiem.

Atbalsts uzņēmējiem

Uzņēmējdarbība ir viens no galvenajiem ekonomikas izaugsmes virzītājspēkiem, kas veicina inovācijas un labklājību, sniedzot papildu resursus un līdzekļus. Uzņēmēji bieži ir galvenie ideju un problēmu risinājumu radītāji, vienlaikus izstrādājot jaunus produktus. Tajā pašā laikā uzņēmēji var veicināt sociālo un kultūras attīstību, piedāvājot jaunas perspektīvas un iedvesmu. Šie ir būtiski ieguvumi reģiona labklājībai, tieši tāpēc EEZ grantu projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” fokusējās uz atbalsta un jaunu iespēju sniegšanu esošajiem uzņēmējiem, kā arī jaunās un topošās uzņēmēju paaudzes iedvesmošanu un iespēju nodrošināšanu.

“Uzsākot projektu, tā programmas mērķis bija vietējo atšķirību mazināšana reģionos, līdz ar to plānotās aktivitātes bija caur uzņēmējdarbības prizmu – mazināt nabadzību un līdzsvarot reģionālo attīstību. Mums bija daudz aktivitātes pašvaldību speciālistiem, tostarp pieredzes apmaiņas braucieni, lai gūtu pieredzi, kā strādāt pašvaldībai, kā stiprināt uzņēmējus un viņu kapacitāti, veicināt atpazīstamību,” stāsta projekta autore, Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa.

Projekta laikā uzņēmējiem bija iespēja bez maksas papildināt savas zināšanas, piedaloties 40 semināros par dažādām tēmām kā mārketingu, darba drošību, stāstu veidošanas tehnikām, eksporta iespējām, komandas vadību, kā arī apmeklējot sešas vairāku dienu mācības, kur padziļināti apskatītas tēmas kā komunikācija, uzstāšanās prasmes un citas ikdienas darbā noderīgas tēmas.

Turklāt Zemgales uzņēmējiem bija iespēja pieteikties un piedalīties piecos starptautiskos braucienos. No tiem divas bija tirdzniecības misijas - pārtikas uzņēmumiem uz Oslo un sociālajiem uzņēmumiem uz Tronheimu Norvēģijā, kā arī trīs izstādēs – dizaina izstādē “Oslo Design”, Islandes inovāciju nedēļā un tūrisma ekipējuma izstādē “Camp Villmark”.

Projektā tika atbalstīti ne tikai biznesu īpašnieki, bet arī pašvaldību speciālisti, kuri ikdienā strādā ar projekta aptvertās sfēras jautājumiem – uzņēmējdarbību, izglītību, radošumu u.c. Tā, piemēram, notikuši arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, kurā piedalījās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra, biznesa inkubatora un pašvaldību pārstāvji, kur tie apmeklēja skolas, pašvaldību, zinātnes centru, kā arī citas uzņēmējdarbību un radošumu attīstošas vietas.

Aktivitātes jauniešiem

Viena no būtiskākajām projektā īstenotajām aktivitātēm ir jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas izveide. Tā ir vieta, kur iegūt zināšanas, tikties, tīkloties, iedvesmoties, mācīties un visu iegūto pielietot savas biznesa idejas attīstībā. Uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas atrodas Jelgavā, Jāņa Asara ielā 21, un šeit ir aicināti jaunieši ne vien no Jelgavas, bet no visas Zemgales. Telpu mērķis ir ar dažādu pasākumu palīdzību veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Šeit norisinās lekcijas, semināri, dažādi radoši un iedvesmojoši notikumi kā pasākumi, mācības, darbnīcas un citas norises uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai.

Tāpat arī jauniešiem notikuši dažādi prasmju pilnveidošanas pasākumi kā ideju ģenerēšanas darbnīcas, biznesa iedvesmas pasākumi, uz EntreComp modeļa balstītas mācības, kā arī citas apmācības, radošas darbnīcas, iedvesmojoši notikumi un biznesa ideju sacensības uzņēmējspēju attīstīšanai un uzlabošanai.

Projekta sniegtais finansiālais atbalsts devis iespēju ZPR kļūt par daļu no Jāņa Bisenieka fonda rīkotā jauniešu uzņēmējdarbības spēju hakatona “Biznesa nakts”. Tas ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kura laikā skolēni rada savu biznesa ideju, izstrādā prototipu, sagatavo prezentāciju un sniedz to vērtēšanai zinošai žūrijai.

Projekta komanda vērtē

“Mēs esam gandarīti par projektā paveikto, jo esam izdarījuši lielu darbu. Aktivitātes ir bijušas daudz, vērtīgas un jēgpilnas, turklāt kā uzņēmēji, tā arī jaunieši mūsu darbu ir atzinīgi novērtējuši, norādot, ka vēlētos, lai aktivitātes turpinās. Priecājamies, ka varējām uzņēmējiem piedāvāt un nodrošināt dalību izstādēs, lepojamies ar koprades telpas izveidi, kā arī ar jauno un plašo sadarbības tīklu. Priecājamies ne tikai par mūsu darbu, bet arī par Zemgales pedagogu ieguldījumu skolēnos – redzam, ka esam uzņēmējdarbības pasniegšanā auguši un ka mūsu skolas ir līdzvērtīgas, spējīgas konkurēt. Esam augstā līmenī, tāpat kā biznesa idejas jauniešiem,” vērtē Zemgales plānošanas reģiona projekta vadītāja Sigita Šiļvjane.

“Kad rakstīju projektu, man bija savas idejas par to, kā notiks tā ieviešana, bet tad nāca kolēģes ar savu pienesumu un izpildījums bija labāks nekā sākumā biju domājusi. Tas ir komandas darbs, kad satiekas dažādi cilvēki, katrs pārzina savu jomu, nāk ar savām idejām, kontaktiem, izpratni par uzņēmējdarbību, skatījumu par jauniešu vajadzībām. Viss ir sanācis labāk nekā es biju iecerējusi. Šis nebija viegls projekts, strādāts ir daudz un smagi, tāpēc vēl jo vairāk prieks par lielisko rezultātu,” lepojas M. Pauliņa.

Citas aktivitātes

Projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē” notikušas arī citas nozīmīgas aktivitātes. Izstrādāti ceļojumu maršrutu video, kuros iekļauti Zemgales pierobežas tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Zemgales plānošanas reģions ieguvis jaunu un mūsdienīgu korporatīvo tēlu, novados norisinājušās vietējā biznesa atbalsta dienas, kur pēc reģionālās reformas īpaši vērtīgi bija mācīties, satikties, iepazīties un tīkloties novadu uzņēmējiem. Izstrādāta un ZPR mājaslapā pieejama metodika “Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē”, kam būtiska vērtība ir desmit uzdevumi, kas palīdzēs iziet cauri nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības soļiem.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai