Skolēni apgūst biznesa ideju ģenerēšanu Kalnciemā, Iecavā, Aucē un Penkulē

14.02.2024

Projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros janvārī un februārī tika īstenotas četras biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas jauniešiem dažādās Zemgales reģiona mācību iestādēs. Darbnīcas mērķis ir veicināt jauniešos uzņēmējdarbības garu un apgūt prasmes radīt inovatīvas idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Caur dizaina domāšanas pieeju, piemēriem un praktiskiem uzdevumiem dalībnieki tika rosināti radīt biznesa idejas individuāli un komandās.

"Pateicoties mācību priekšmetam “Dizains un tehnoloģijas”, skolēniem ir iespēja novērtēt savu praktisko gatavību mūsdienīgas amatniecības attīstībai. Skolēni aizdomājas arī par to, ka uzņēmība un labas zināšanas arī citos mācību priekšmetos nodrošina ceļu uz augsti apmaksātu un stabilu darbu – sākot no metinātājiem, kam jāpārzina fizika, ķīmija, ģeometrija līdz IT speciālistam, kur bez radošuma un algebras neiztikt," komentē Vita Brakovska, darbnīcu vadītāja. Idejas jauniešiem ir dažādas - "starp idejām palika prātā puišu komandas radīta ideja par mazbudžeta ideju - matu rotu meitenēm; meiteņu komandā rosījās domas par jaunu matu griešanas tehniku frizētavas atpazīstamības veicināšanai, savukārt, vēl vienai komandai bija virkne ideju par to, kā automehāniķis var stiprināt savu autentiskumu un tādejādi rosināt atpazīstamību."

Darbnīcas notika Kalnciema pagasta pamatskolā 10.janvārī, Iecavas vidusskolā 31.janvārī, Auces vidusskolā 5.februārī un Penkules pamatskolā 7.februārī. Paldies mācību iestāžu skolotājiem par sadarbību un jauniešiem par aktīvu līdzdalību.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. Projektu īsteno Zemgales plānošanas reģions.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Tev vēl varētu patikt