Uzņēmēji izrāda interesi par digitalizāciju

14.09.2023

9.septembrī, Jelgavā, Pasta salā norisinājās tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”. Dalībnieku vidū bija arī EDIC Zemgale kontaktpunkta pārstāvji, kas pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar digitālās transformācijas iespējām.

Inovāciju un tehnikas festivālā “Mehatrons”, starp dažādiem inženierzinātņu, metālapstrādes un mašīnbūves nozares pārstāvjiem, gluži organiski iekļāvās arī Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) Zemgales reģionālā kontaktpunkta stends, kurā pasākuma apmeklētāji varēja noskaidrot vairāk par digitalizācijas iespējām uzņēmējiem.

Uzzināt, kas ir digitalizācija un kā digitālās tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot un pilnveidot biznesa procesus vēlējas vairāki desmiti stenda apmeklētāji un uzņēmēji. Pieejamais atbalsts uzņēmējiem bija viens no galvenajiem interesējošajiem jautājumiem.

Festivāls kā formāts, kurā ne tikai baudīt brīvdienu un tajā pieejamās izklaides iespējas, bet arī uzzināt noderīgu informāciju, ir veiksmīgs un sevi attaisnojis. Dalība tajā, prezentējot digitalizācijas iespējas, uzskatāma par sekmīgu. Lolita Felzenberga, eksperte digitalizācijas jautājumos, norāda, ka, lai arī daudzi ir informēti par digitalizācijas sniegtajām iespējām, nereti ir dažādi šķērsli, kas komersantus attur uzsākt attiecīgos procesus. Tāpēc ir ļoti apsveicami, ka ir šādas neformālas tikšanās iespējas, kad ir iespēja uzzināt noderīgu informāciju, kā arī nodibināt turpmākus kontaktus, lai varētu uzsākt procesus ceļā uz digitalizāciju.

Arī turpmāk ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt sev interesējošo informāciju par digitalizāciju, atbalsta iespējām u.c., sazinoties ar eksperti digitalizācijas jautājumos, rakstot: lolita.felzenberga@zpr.gov.lv vai zvanot +371 24429977. Augstāk minētās aktivitātes tiek realizētas īpaša digitalizācijas projekta ietvaros*.

Šāda projekta galvenais mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai. Vairāk par projektā plānotajām aktivitātēm un mērķiem iespējams uzzināt: https://zuc.zemgale.lv/projekti/projekts/latvijas-digitalas-inovacijas-centrs-edihvl/ .

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda programmas “Digitālā Eiropa 2021.-2027.gadam” un Atveseļošanas fonda atbalsta programmas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640 EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR. Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2022. – 31.08.2025.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.