Vairākās pašvaldībās durvis vērs kopstrādes telpas un norisināsies uzņēmēju dienas

27.06.2023

Ar iesaistīto pušu partnerības līguma parakstīšanu, uzsākta aktivitāte SMEPRO 2* projektā. Plānots, ka projekta rezultātā Zemgales reģionā attīstīs uzņēmējdarbības vidi, tostarp tiks atvērtas vairākas kopstrādes telpas.

Lai veicinātu reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), tiek īstenots projekts SMEPRO 2. Tā mērķis ir veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana.

Viens no projekta posmiem ir partnerības līguma parakstīšana. Projekta realizācijai partnerības līgumu parakstījuši 7 projekta partneri - Zemgales plānošanas reģions, Bauskas novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgavas novada pašvaldība un Jēkabpils novada pašvaldība. Minētajās pašvaldībās un iestādēs arī plānotas dažādas aktivitātes.

Paredzēts, ka projekta rezultātā tiks organizētas apmācības uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem, tostarp apgūtas vizuālās identitātes izstrādes prasmes un atpazīstamības veicināšanas digitālajā vidē. Produktu foto uzņemšana un pēcapstrāde. Iegūtās prasmes lieti noderēs uzņēmējiem arvien attīstīt savu produktu vai pakalpojumu un realizēt to arī ārpus reģiona.

Aizkrauklē durvis vērs pilnībā aprīkotas kopstrādes telpas. Bet Dobelē Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā paredzēta telpu aprīkošana uzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu uzlabošanai. Šādu telpu galvenais mērķis ir strādāt un neformālā gaisotnē tikties ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem darbiniekiem. Kopstrādē iespējams apvienot uzņēmējus, profesionāļus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, individuālos komersantus, radošo industriju pārstāvjus. Savukārt, Jelgavas novadā iecerēta tirdzniecības vietas aprīkošana Elejā  - izgatavos un uzstādīs tirdzniecības nojumes. Lai nodrošinātu maksimālu informācijas un potenciālo sadarbības kontaktu apmaiņu starp uzņēmējiem, plānots arī organizēt dažādas apmācības, seminārus, darbnīcas un tīklošanās pasākumus.

Turpmākās projekta aktivitātes arī paredz rudenī organizēt vairākus pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai un popularizēšanai jeb Uzņēmēju dienas. Tās norisināsies Bauskas, Aizkraukles, Jelgavas, Jēkabpils novados un Jelgavā. Informācija par pasākumu norises laikiem un vietām sekos.

*Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 EUR. Projekta ilgums – 7 mēneši.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26457176

Undine.Sulca@zpr.gov.lv