Zemgales reģiona skolēnu konkursa “Radošā Zemgale” 2022 darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts

04.10.2022

Konkursa organizētājs un sadarbības partneri

Arī šogad konkursa "Radošā Zemgale" darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 21. decembrim!

Konkursu organizē Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un izglītības iestādēm, Zemgales reģiona uzņēmējiem – konkursa uzdevuma devējiem un citiem sadarbības partneriem.

Konkursa mērķi

Veicināt skolēnu interesi un priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.

Konkursa dalībnieki

Konkursa dalībnieki ir Zemgales izglītības iestāžu (vispārējās,  profesionālās, speciālās, un interešu izglītības) 5. līdz 12. klašu skolēni un jaunieši no sociālo pakalpojumu centriem Zemgalē.

Konkursa norise

 1. Konkurss tiek īstenots vienā kārtā.
 2. Konkursa periods: 2022.gada 3.oktobris – 2022.gada 21.decembris.
 3. Pieteikumu iesniegšana līdz 2022.gada 21.decembris pl.12.00.
 4. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks līdz 2023.gada 20.janvārim.

Dalībnieku skaits

 1. Konkursā dalībnieki piedalās komandās 2 līdz 5 skolēnu sastāvā, grupās no 5.-6. klasei, 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei.
 2. Skolēnu komandā var būt skolēni no dažādām izglītības iestādēm.
 3.  Katra komanda, savas klašu grupas ietvaros, drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem.
 4. Sociālo pakalpojumu centru jaunieši var izvēlēties jebkuru uzdevumu.

Darbu iesniegšanas kārtība un dokumenti

 1. Darbu noformēšana un izpildes tehnika jāveido saskaņā ar izvēlētā uzdevuma devēja noteikumiem. Reklāma ir jāizdomā un jāizveido skolēniem pašiem.
 2. Komandai obligāti ir jāsazinās ar uzdevumu devēju, lai iepazītos un noskaidrotu uzdevuma devēja vēlmes.
 3. Skolēni konkursa darbus iesniedz elektroniskā formā Zemgales plānošanas reģionam līdz 2022.gada 21.decembrim pl.12.00 , nosūtot uz e- pastu sanita.larionova@zpr.gov.lv

Konkursa uzdevumu devēji:

SIA 0 Design 5.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase

SIA Rundāles ūdensdzirnavas, 5.-6.klase, 7.- 9.klase un 10.-12.klase

SIA “S&G Transserviss” 5.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase

Zīmols Green Wing 5.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase

SIA Sāls istabiņa 5.-6.klase7.-9.klase un 10.-12.klase

SIA Tiks Tev un Man 5. – 6.klase7. – 9.klase un 10. – 12.klase

SIA Kasmo 7.-9.klase un 10.-12.klase

SIA UPPE 10. – 12.klase

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 7. – 9. klase un 10.-12. klase

Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001

Kontakti : Eksperts darbam ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā Santa Tuherma, 22549800, santa.tuherma@zpr.gov.lv

Attīstības nodaļas projektu speciāliste: Sanita Larionova, 63025828, sanita.larionova@zpr.gov.lv