Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkurss “Radošā Zemgale” 2021

01.09.2021

Konkursa organizētājs un sadarbības partneri

Konkursu organizē Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un izglītības iestādēm, Zemgales reģiona uzņēmējiem – konkursa uzdevuma devējiem un Junior Achievement – Young Enterprise Latvija.

Konkursa mērķi

Attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējdarbības kompetences.

Sniegt skolēniem informāciju, praktiskas un noderīgas idejas par reklāmas veidošanas pamatprincipiem. Veicināt pieredzes apmaiņu starp skolēniem un uzņēmējiem.

Veicināt skolēnu interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.

Konkursa dalībnieki

Konkursa dalībnieki ir Zemgales izglītības iestāžu (vispārējās,  profesionālās, speciālās, un interešu izglītības) 5. līdz 12. klašu skolēni.

Konkursa norise

  1. Konkurss tiek īstenots vienā kārtā.
  2. Konkursa periods: 2021.gada 6.septembris – 2021.gada 1.novembris.
  3. Pieteikumu iesniegšana līdz 2021.gada 1. novembris.
  4. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks līdz 2021.gada 18. novembrim.

Dalībnieku skaits

  1. Konkursā dalībnieki piedalās komandās 2 līdz 5 skolēnu sastāvā, grupās no 5.-6. klasei, 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei.
  2. Skolēnu komandā var būt skolēni no dažādām izglītības iestādēm.
  3.  Katra komanda, savas klašu grupas ietvaros, drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem.

Darbu iesniegšanas kārtība un dokumenti

  1. Darbu noformēšana un izpildes tehnika jāveido saskaņā ar izvēlētā uzdevuma devēja noteikumiem. Reklāma ir jāizdomā un jāizveido skolēniem pašiem.
  2. Skolēni konkursa darbus iesniedz elektroniskā formā Zemgales plānošanas reģionam līdz 2021.gada 1.novembrim , nosūtot uz e- pastu sanita.larionova@zpr.gov.lv

Konkursa uzdevumu devēji:

Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001

Kontakti : Eksperts darbam ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā Santa Tuherma, 63028454, santa.tuherma@zpr.gov.lv

Attīstības nodaļas projektu speciāliste: Sanita Larionova, 63025828, sanita.larionova@zpr.gov.lv