Zemgales uzņēmējdarbības speciālisti gūst pieredzi par uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem Norvēģijā

10.11.2023

Aizvadītajā nedēļā 12 uzņēmējdarbības speciālisti un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvji no sešām Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pašvaldībām devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju, Oslo, kur iepazina valsts un pašvaldības atbalsta mehānismus un aktivitātes uzņēmēju atbalstam Norvēģijā.

EEZ grantu projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ZPR pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti devās četru dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo, lai izzinātu norvēģu pieredzi un labās prakses piemērus uzņēmējdarbības atbalstam, ko pēcāk projektu vai ideju veidā ieviestu arī Latvijā. Par vizītes programmu bija parūpējies projekta partneris Norvēģijā – Innovation Circle Network.


Uzņēmējdarbības speciālistiem bija iespēja apmeklētInnovation Norway, kas ir Norvēģijas valdības organizācija inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanai.Norvēģuuzņēmumiem Innovation Norway pieejama plaša biznesa atbalsta sistēma, kā arī finanšu līdzekļi. Viņi nodrošina konsultāciju, reklāmas pakalpojumus un dažādas atbalsta iespējas, kas vērstas uz uzņēmumu paplašināšanos un strauju izaugsmi. Innovation Norway radīts pamats jauniem veiksmīgiem biznesiem, tostarp septiņiem Norvēģijas vienradžiem – uzņēmumiem, kuru vērtība pārsniedz 1 miljaru eiro, no kuriem viens no zināmākajiem irtiešsaistes spēļu mācību platforma Kahoot.

Zemgalieši viesojās arī lielākajā Norvēģijas bibliotēkā (Deichman Library Bjørvika), kas sešos stāvos piedāvā ikvienam interesentam lasīt speciālizēto literatūru, daiļliteratūru, izmantot mācību telpas, skatuves, kino zāli, darbnīcas vai vienkārši pavadīt laiku gan klusumā, gan sabiedrībā. Bibliotēkā darbojas arī zona ar šujmašīnām, 3D printeriem un dažādām aplikāciju iekārtām, kur iespējams darboties personāla vadībā. Tāpat biblotēkā ierīkota speciāla zona jaunajām māmiņām ar mazuļiem, kuras labprāt šeit uzturās, brīvdienās pat veidojot rindu. Bibliotēka ir brīvpieejas kopstrādes vieta ar plašām iespējām visu paaudžu cilvēkiem.

Uzņēmējdarbības speciālisti bibliotēkā tikās ar Viken pašvaldības priekšsēdētāju Siv Henriette Jacobsen, kura pastāstīja par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībā, darba spēka trūkumu un enerģētikas problēmām, kas, tāpat kā daudzviet Eiropā, ietekmē uzņēmējus. Pašvaldības vadītāja uzsvēra, ka būtisku pienesumu biznesa attīstībā Viken pašvaldībā sniedz Norvēģijas Bioekoniomikas zinātnes institūts (NIBIO), kas atrodas Vikenā un ar zinošiem speciālistiem veiksmīgi realizē dažādus komercializācijas projektus. Viņa redza tendenci, ka vērojama lauksaimniecības robotikas un hidrokultūras kā atsevišķas nozares attīstība, kam ir liels potenciāls uzņēmējdarbības iespējām. 

Pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklēja arī Oslo Business Region –Oslo pašvaldības biznesa attīstības aģentūru, kas veido starta un inovāciju ekosistēmu, piesaistot investorus un jaunus talantus. Oslo Business Region arī organizē ikgadējo Oslo Inovāciju nedēļu, kas veicina starptautisku atpazīstamību Oslo kā pievilcīgam un ilgtspējīgam galamērķim biznesam un investīcijām. Oslo Business Region atrodas kopstrādes telpās Mesh, kas ir viena no četrām kopstrādes vietām jaunuzņēmumiem Oslo.

Norvēģijā ievērojams spēlētājs biznesa inovācijās ir privāti un valsts biznesa inkubatori, akselatori. Viena no interesantām Norvēģijas pieejām ir veids, kā inkubatori sadarbojas ar izglītības iestādēm un zinātnes centriem, lai veicinātu tehnoloģiju pārnesi uz uzņēmējdarbību. Tas palīdz nodrošināt jaunajiem uzņēmumiem piekļuvi jaunākajām tehnoloģijām un zinātniskiem pētījumiem, radot labvēlīgu vidi inovāciju attīstībai. Norvēģi lielu uzmanību vērš uz ilgtspējību, tīrām tehnoloģijām ar mērķi līdz 2050. gadam kļūt par oglekļa neitrālu valsti. Delegācija viesojās Aggrator inkubatorā, kas strādā ar jaunuzņēmumiem vides un ilgstpējības jomā. Inkubators piedāvā StartUp, SpinOff un ScaleUp programmas, lai pēc iespējas ātrāk radītu jaunus produktus/pakalpojumus un veicinātu to strauju izaugsmi. Aggrator ir daļa no nacionālās inkubatoru programmas.

Noslēdzošajā dienā zemgalieši apmeklēja vietējo un reģionālo pašvaldību asociāciju KS, kas ir Norvēģijas lielākā valsts darba devēju organizācija. Visas pašvaldības un apgabalu padomes pilnvarojušas KS risināt sarunas un slēgt līgumus ar darbinieku organizācijām par algām un citiem nosacījumiem. Norvēģijas pašvaldību apvienošana tāpat kā Latvijā bijusi būtiska reforma, kas vērsta uz efektivitātes palielināšanu un resursu optimizāciju. Asociācijā delegācija izzināja pašvaldību vēlēšanu sistēmu, pašvaldību uzdevumus uzņēmējdarbības jomā un ne tikai,  par ko pastāstīja KS starptautisko projektu vadītāja, latviete Elita Cakule.

“Šādas vizītes ļauj iegūt zināšanas, uzzināt jaunus atslēgas vārdus, kas paver iespējas uz vēl plašāku interesējošās tēmas izpēti, lai saprastu jaunākās uzņēmējdarbības tendences starptautiski”, atzīst viena no brauciena dalībniecēm – Aizkraukles novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības speciāliste Elita Kaņepēja.

“Mani ļoti iedvesmoja stāsts par Oslo Inovāciju nedēļu. Latvijā esam mēģinājuši dažās pilsētās ieviest līdzīgu pasākumu, tomēr nav bijusi tik plaša norise un iesaiste. Vairāk izzinot pasākuma organizatorisko procesu varētu aicināt ko tādu tomēr organizēt ar Latvijā,” pārdomās dalās LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora pārstāve Madara Zemke.

EEZ grantu projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ieviešanas laikā, šis ir jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens Zemgales uzņēmējdarbības speciālistiem.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Foto: Kaspars Sēlis, Jēkabpils novads