Zemgales uzņēmēji diskutē par ilgtspējas jautājumu pieaugošo lomu

02.05.2023

Ņemot vērā ilgtspējas jautājumu pieaugošo lomu uzņēmējdarbībā, trešdien, 19. aprīlī Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar LTRK, BDO Latvia un Jelgavas novada pašvaldību organizēja Vietējā biznesa atbalsta dienu – Biznesa forumu “Kas ietekmēs uzņēmēju ilgtspēju un korporatīvo atbildību?”.

Ilgtspēja ieņem arvien stabilāku un nozīmīgāku lomu biznesā, veicinot ne tikai atbildīgu attieksmi un rīcību pret vidi, sabiedrību un nākamajām paaudzēm, bet arī vairojot uzņēmumu konkurētspēju, vērtību un samazinot riskus nākotnē. Lai izrunātu dažādus biznesa ilgtspējas izaicinājumus, iespējas un risinājumus uzņēmēji uzklausīja dažādu jomu ekspertu stāstījumu, gan diskusiju.

Pasākuma laikā ar labo praksi, pielāgojoties jaunajiem ilgtspējas uzstādījumiem, dalījās uzņēmums Laflora Latvia, stāstot par oglekļa krātuvēm, atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašpatēriņā, tehnoloģisko procesu optimizāciju, rekultivāciju izstrādātajās purvu teritorijās un inovatīvu produktu ražošanu.

“Ilgtspēja ir uzņēmuma filozofijas sastāvdaļa, un tās centrā ir cilvēks. Latvija ir ar dažādiem resursiem bagāta valsts, un mums ir jādomā, kā tos ne tikai racionāli izmantot šodien, bet nākamajās paaudzēs – lai mūsu bērniem un bērnu bērniem būtu resursi, ko izmantot ekonomikā, vidē un labklājībā. Ilgtspēja nav tikai vides un dabas aizsardzība, resursu taupība un atjaunošana. Mūsdienās tā ir arī drošība un neatkarība – ka mums ir un būs savi resursi, ko izmantot,” diskusijā pauda Uldis Ameriks, Laflora Latvia valdes priekšsēdētājs.

Tāpat pasākuma laikā diskutēja par ilgtspējas pieaugošo lomu un pieaugošo nozīmi dažādos sektoros, to starp – finanšu un banku nozarēs:

Mārtiņš Āboliņš, Bankas Citadele ekonomists:

“Ilgtspējas loma pieaugs arī banku sektorā. Pašlaik mēs jau esam spēruši pirmos soļu, vērtējot gan savu darbību, gan dažos aspektos arī klientu. Nākotnē ilgtspējīga uzņēmējdarbība būs ar augstāku novērtējumu, un es neizslēdzu, ka  šis rakurss būs viens no tiem, kas ietekmēs ar banku kredītkomisiju lēmumus attiecībā uz atbalsta piešķiršanu. Tie uzņēmēji, kas šajā virzienā straujāk virzīsies, arī būs ieguvēji nākotnē.”

Vietējā biznesa atbalsta diena – biznesa forums organizēts projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbība Zemgalē”, un to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai