Jēkabpilī uzņēmēji un pašvaldības diskutē par administratīvi teritoriālo reformu

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) piektdien, 15.februārī Jēkabpilī rīkoja jau trešo diskusiju “Kā veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijas reģionos”, kur klātesošie runāja par to, ka būtiski, lai reģionālā reforma nekļūtu par pašmērķi, bet par ieguvumu kā uzņēmējiem, tā vietējiem iedzīvotājiem.

Pasākumu atklāja LTRK prezidents Aigars Rostovskis, savukārt piedalījās gan uzņēmēji, gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju, gan atbildīgo ministriju pārstāvji. Latvijas lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis pauda viedokli, ka lielu lomu iedzīvotāju noturēšanā pašreiz spēlē kā mobilitātes programmas, tā arī pieejamais dzīvojamais fonds, kas ir nepietiekams. Tādēļ uzmanību jāpievērš pasažieru pārvadājumu attīstībai, domājot par gan Pierīgas, gan reģionu transporta sistēmu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis vērsa klātesošo uzmanību uz nepieciešamību mainīt esošo modeli uz tādu, kur pašvaldībai ir lielāks labums no uzņēmējdarbības kā tas ir pašreiz. Nereti moderniem uzņēmumiem nav nepieciešams vietējais darbaspēks, tādēļ pašvaldību budžetu tas ietekmē minimāli, bet novadi mēdz saņemt sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par saimniecisko darbību. Gala rezultātā vietvaldei nav pietiekama interese uzņēmumu noturēt savā teritorijā. LTRK pauda viedokli, ka risinājums varētu būt izmaiņas nodokļu dalījumā, kur pašreiz lielākoties pašvaldības saņem finansējumu no deklarēto iedzīvotāju skaita nevis biznesa aktivitātes. 

Diskusija šoreiz ietvēra arī jautājumu par izglītības tīkla sakārtošanu, kam vajadzētu iet kopsolī ar reģionālo reformu, ko atzina arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece, jo tikai šādi iespējas sasniegt šīs jomas galveno mērķi – kvalitātes palielināšanu.

“Ja raugāmies uz administratīvo dalījumu pašreiz un to, kādam tam vajadzētu būt, tad būtiski ir neaizmirst visas Latvijas galveno mērķi – ekonomikas izaugsme. Ir jārada apstākļi, lai pašvaldības savai teritorijai gan piesaistītu, gan noturētu biznesu, domājot par vietējo un ārvalstu kompāniju investīcijām,” saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

LTRK sagaida, ka reforma palīdzēs risināt tādas problēmas kā Rīgas un tās tuvumā esošo reģionu kopīgu transporta sistēmu, kā arī attīstības centru savstarpējo savienojamību, skaidru teritorijas plānojumu un pašvaldības ar augstu motivāciju noturēt un piesaistīt biznesu, uzturot veselīgu konkurenci, pārtraucot publiskā sektora iesaisti uzņēmējdarbībā.

Šī diskusija bija trešā LTRK organizētā reģionālā diskusija par administratīvi teritoriālo reformu. Līdz šim diskusijas ir notikušas Bauskā un Saldū, 19.februārī Valmierā. Savukārt 5.aprīlī notiks forums Jelgavā, lai kopā ar pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī atbildīgo ministriju pārstāvjiem un politikas veidotājiem runātu par visām pusēm pieņemamāko risinājumu, lai veicinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi reģionos.