Jelgavā un Jēkabpilī Zemgales uzņēmēji mācīsies pārdot ierastajā un digitālajā vidē

Kamēr ārā snieg, kūst un puteņo, esošajiem un topošajiem reģiona uzņēmējiem Zemgales Plānošanas reģions piedāvā lielisku iespēju apgūt vai papildināt savas zināšanas produktu un pakalpojumu pārdošanā, tostarp digitālajā vidē.

Divu dienu bezmaksas mācības janvārī notiks kā Jelgavā, tā Jēkabpilī. Sabiedrības “Pārdošanas skola” dibinātājs un vadītājs Jānis Veiliņš nodarbību pirmās dienas sākumposmā iecerējis runāt par ķermeņa valodu, sarunas ritmu, tempu un tonalitāti, dažādām komunikācijas tehnikām un prezentācijas prasmēm saskarsmē ar klientu produkta pārdošanas laikā. Dienas turpinājumā plānots iztirzāt tādus jautājumus kā: cenas noturēšanā un kaulēšanās, jaunu klientu piesaistes kanāli un metodes, laika un darba plāna sastādīšana un to izpildes disciplīna, panākumu gūšanas pamatprincipi, praktiskie mārketinga instrumenti, profesionāla sagatavošanās vizītei un vēl citus jautājumus.

Savukārt mācību otrajā dienā uzņēmumu “Trip This” un “Urban Food Latvia” līdzdibinātāja Evita Mežezera pievērsīsies produkta vai pakalpojuma pārdošanas smalkumiem digitālajā vidē. Iecerēts runāt par pārdošanas mērķu definēšanu un pārdošanas kanāliem digitālajā vidē, par atdeves mērīšanu, tirgus izpēti, klientu vēlmju noteikšanu, satura veidošanu, sadarbības veidiem un mārketinga rīkiem pārdošanas veicināšanā.

Mācības notiks ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā “/ “Business support” atbalstu. Projekta ieviešana ilgs līdz 2019. gada martam, tā kopējais finansējums ir 729 604,12 eiro, tostarp ERAF finansējums – 620 163,47 eiro.

Mācību programma:

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.