Apmācības jauniešiem pēc EntreComp uzņēmējdarbības kompetenču modeļa

03.04.2023
08:30 - 11:30

Divu dienu apmācības Dobeles 1.vidusskolas 11.klases jauniešiem ar uzņēmējdarbības novirzienu.

03.aprīlis / Lektore Ilze Vaičule-Freimane

1. Kā veidot vīziju savai biznesa idejai.
2. No vīzijas izrietošās vērtības kā uzņēmējdarbības virzītāji
4. Atbilstoši uzstādīti mērķi
5. Savu resursu pārvaldība (laika un enerģijas vadība)
6. Vērtīgākās atziņas katram priekš sevis

06. aprīlis / Lektors Eduards Krūmiņš

1. Pašpārliecība – kas to ietekmē?
2. Savu 15 EntreComp kompetenču izvērtējums
3. Apzināta prasmju attīstība
4. Personīgā rīcības plāna izstrāde