“Pašvaldības loma investīciju piesaistē un veicināšanā” II sesija

13.12.2023
09:00 - 13:00

Zemgales plānošanas reģions projekta SMEPRO 2 ietvaros organizē  ONLINE  apmācībām “Pašvaldības loma investīciju piesaistē un veicināšanā”, kuras notiks 1. un 13. decembrī. Apmācību laikā būs iespēja iepazīties ar labo praksi ES fondu projektu īstenošanā, publiskās privātās partnerības veidiem un piemēriem, kā arī uzzināt Liepājas pašvaldības pieredzi investīciju piesaistē.

I sesija 2023.gada 1.decembris

“INVESTORU PIESAISTE PAŠVALDĪBĀS: Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā. Publiskā un privātā partnerība”

II sesija 2023.gada 13.decembris

“INVESTORU PIESAISTE PAŠVALDĪBĀ jeb ko pašvaldība var darīt, lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi un piesaistītu investīcijas. Liepājas pieredze.

Vieta: ZOOM tiešsaites platforma

 

Lūdzu savu dalību reģistrēt līdz 29.11.2023. šajā saitē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTX0NFQiqSZnZZFyxgvplBoZ4zHC5eYGfxWxlBkaKmDNRhLg/viewform

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.