Projekta SMEPRO 2 noslēguma pasākums

12.12.2023
11:00 - 13:00

Projekta Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Projekts Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ “Development of Zemgale business support environment and promoting the competitiveness of entrepreneurs”/ SMEPRO 2/noslēguma pasākums.

12.12.2023.

Dobeles PIUC telpās Brīvības iela 7, Dobele

Šis pasākums tiek organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.