Kontakti

Jelgava, Katoļu iela 2b,
otrajā stāvā

Zemgales plānošanas reģions
Reģ Nr. 90002182529
Katoļu iela 2b, Jelgava
„Zemgales Uzņēmējdarbības centrs”
Valsts kase
Konts: LV19TREL921063204900B

Sazinies ar mums!