Latvijas pašvaldības var pieteikties finansējuma saņemšanai klimata un enerģētikas rīcības plānu īstenošanai

Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) šogad pēdējo reizi aicina Latvijas novadu pašvaldības pieteikties finansējumam 60 tūkstošu eiro apmērā klimata un enerģētikas rīcības plānu īstenošanai, sacīts EUCF paziņojumā.

Pašlaik atvērta trešā pieteikšanās kārta, un pašvaldības savus pieteikumus (angļu valodā) var iesūtīt līdz šā gada 17. decembrim plkst. 18.00 pēc Latvijas laika (līdz plkst.17.00 pēc Briseles laika) šajā hipersaitē https://www.eucityfacility.eu/.

Finansējuma paredzēts, lai palīdzētu pašvaldībām izstrādāt kvalitatīvas un stabilas investīciju koncepcijas. Tas ir būtisks dokuments, lai varētu iegūt turpmākos naudas līdzekļus klimata un enerģētikas rīcības plānu aktivitāšu īstenošanai.

Vietējās pašvaldības ir apņēmušās ievērojami samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Tomēr šo plānu īstenošanu nereti ierobežo grūtības iegūt finansējumu vai atrast pareizos tā avotus, tādēļ EUCF piesaiste ir ļoti svarīga.

EUCF aicina visas pilsētas, novadu un reģionu pašvaldības Latvijā un citviet Eiropā (tostarp Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Lielbritānijā) izmantot iespēju un pieteikties finansiālajam atbalstam klimata un enerģētikas rīcības plānu aktivitāšu īstenošanai.

EUCF ir gatavs piešķirt vienreizēju grantu 60 tūkstošu eiro apmērā par katru pašvaldības iesniegto pieteikumu. Finansiālais atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm: (tehniskā) priekšizpēte, tirgus analīze, iesaistīto pušu analīze, juridiskā, ekonomiskā un finanšu analīze, risku analīze utt., kas nepieciešamas, lai izstrādātu investīciju koncepciju. Šos darbus var veikt pašvaldību darbinieki vai ar līgumu piesaistīti ārpakalpojuma eksperti no ārpuses.

Tomēr grants nevar būt daļa no investīcijām. Tas apmaksā investīciju koncepcijas izstrādei nepieciešamos resursus un pakalpojumus.

Pretendentiem ir jāsniedz politiski apstiprināts klimata un enerģētikas plāns, kā arī jāpierāda politiskā apņemšanās attīstīt savu investīciju koncepciju, izmantojot atbalsta vēstuli, ko parakstījis pašvaldības priekšsēdētājs vai citi attiecīgie pārstāvji.

Pieteikumus granta saņemšanai var iesūtīt pašvaldības vai to grupas no 31 valsts, tostarp 27 ES valstīm, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Apvienotās Karalistes.

Kopumā EUCF piešķir vairāk nekā 12 miljonus eiro, lai atbalstītu pašvaldības atklātos konkursos. Trešajā kārtā, kas norisinās no 2021. gada oktobra līdz decembra vidum klimata un enerģētikas ilgtspējas programmām kopumā pieejami 4,14 miljoni eiro 69 pieteikumu finansēšanai.

Pirmajā kārtā, kas noslēdzās 2020. gada oktobrī, 30 pašvaldības no 14 valstīm saņēma finansējumu 1,8 miljonu apmērā. Otrajā kārtā, kas norisinājās šā gada maijā, 4,14 miljonu finansējumu saņēma 69 veiksmīgi pretendenti no 19 valstīm.

Iesniedzējiem ir nepieciešams politiski apstiprināts klimata un enerģētikas ilgtspējas plāns. Piemēram, SEAP (“Sustainable Energy Action Plan” jeb Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns) / SECAP (“Sustainable Energy and Climate Action Plab” jeb Ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns), kas izstrādāti Pilsētas mēru pakta projektā; vai līdzīga vēriena plāni ar klimata un enerģētikas ilgtspējas mērķiem vismaz 2020. gadam. Vairāk informācijas par pieteikšanās kritērijiem varat atrast šeit https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html.

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanu ir pieejama iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, kā arī interesenti var vērsties pie Latvijā atbildīgā EUCF eksperta, rakstot uz e-pasta adresi ce.latvia@eucityfacility.eu.

Eksperts sniegs atbalstu un konsultēs par pieteikšanās procesu, piemēram, izskaidros pilsētu investīciju un kompetences vajadzības, projektu apvienošanas procedūru un garantēs, ka pieteikums ir sagatavots atbilstoši kvalitātes prasībām un korektā angļu valodā.

Pieteikumu vērtēšana notiks atbilstoši iepriekš sagatavotam kritēriju kopumam, un projekti ar augstākajiem rezultātiem saņems grantu. Plašāka informācija par atlases kritērijiem pieejama šeit https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html.

EUCF aicina pašvaldības reģistrēties un sākt pieteikšanos pat tad, ja tās tos nevarēs pabeigt otrajā uzaicinājuma kārtā. Šādi rīkojoties, pašvaldība saņems rekomendācijas no EUCF, kā pilnveidot savu pieteikumu un labāk sagatavoties nākamajam pieteikuma iesniegšanas termiņam.

Par EUCF

Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (EUCF) iniciatīva 2020. gadā radīta ar mērķi atbalstīt Eiropas, tostarp Latvijas novadu pašvaldības investīciju koncepciju (IC) izstrādē, kas saistītas ar to klimata un enerģētikas rīcības plānos noteikto darbību īstenošanu.

EUCF projektu uzsāka un turpina vadīt “Energy Cities”, Klimata alianse (Climate Alliance), “Adelphi”, “Federene”, “Enviros”. Projektu finansē lielākā ES pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis” (Horizon), un tas aptver 27 ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Lielbritāniju.

EUCF atbalstu pērn piešķīra projektiem dažādos sektoros: viedie tīkli, ilgtspējīga mobilitāte, centralizētā siltumapgāde, dzīvojamās ēkas, sabiedriskās ēkas, inovatīvas enerģijas infrastruktūras un atjaunojamo enerģijas avotu integrēšana.

Papildu informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: eucityfacility.eu, tostarp FAQ sadaļā vai, vēršoties pie Latvijas EUCF eksperta ce.latvia@eucityfacility.eu