Martā uzsāks konkursa “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2019” kandidātu pieteikšanu

Lai apzinātu un godinātu Jelgavas novada uzņēmējus, kuri sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, Jelgavas novada dome 27. februāra domes sēdē atbalstīja ieceri jau septīto reizi organizēt konkursu “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2019”. Ikviens novada iedzīvotājs no 1. marta līdz 29. martam ir aicināts pieteikt konkursam pakalpojumu sniedzējus un uzņēmumus, kas ar savu darbu un attieksmi guvuši sabiedrības simpātijas un atzinību.

“Uzņēmējdarbībai ērtas vides nodrošināšana ir viena no pašvaldības prioritātēm, ko visefektīvāk varam īstenot, plānojot stratēģiski pārdomātu novada teritorijas attīstību, organizējot nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī veicinot vienotu saražoto produktu un pakalpojumu atpazīstamību ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Tomēr gadu gaitā gūtā pieredze apliecina, ka nemazāk svarīga par stabilas un drošas vides radīšanu, ir novada teritorijā esošo uzņēmēju savstarpējās mijiedarbības veicināšana, sabiedrības iesaiste un emocionālais novērtējums, uzsverot cilvēku veiktā darba nozīmīgumu. Konkurss “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2019” ir lielisks piemērs tam kā, sadarbojoties novadniekiem, uzņēmējiem un pašvaldības speciālistiem, ik gadu top inovāciju, stabilu vērtību un izaugsmes vēstnešu saraksts, kas ar savu piemēru spēj iedvesmot arī citus uzdrošināties, realizēt savas uzņēmējdarbības ieceres, lai cik nereālas tās sākotnēji šķistu. Sešu gadu laikā esam cildinājuši 76 uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus un jāatzīst, ka visi konkursa laureāti ir bijuši un būs novadam īpaši, jo, pašaizliedzīgi strādājot, atstājuši neizdzēšamas pēdas novada kopējā izaugsmē. Organizējot šo un citus konkursus, pašvaldība vēlas iepazīt tos, kuri dara, sapņo, tic, jo esam pārliecināti, ka stabila nākotne iespējama vien roku rokā ar aktīvu, drošu un veiksmīgu darbību šeit un tagad“, uzsver Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un Attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Matusa. 

Šogad Jelgavas novada uzņēmēji, iedzīvotāji un pagastu pārvaldes varēs izvirzīt savus kandidātus balvas saņemšanai septiņās dažādās nominācijās:

  • Gada lauksaimnieks
  • Gada ražotājs
  • Gada jaunais uzņēmējs
  • Darbiniekam draudzīgākais darba devējs
  • Gada pakalpojumu sniedzējs
  • Gada ģimenes uzņēmums un Gada partneris

Konkursa dalībnieku pieteikuma anketa

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šoreiz pieteikuma anketa ir lejupielādējama, aizpildāma un iesniedzama klātienē – tuvākajā pagastu pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, tāpat anketu būs iespējams iesniegt arī elektroniski, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Pieteikuma_Forma_2019.  

Jau tradicionāli konkursam būs iespējams pieteikt Jelgavas novadā esošas komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas veic saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares. Tāpat varēs pieteikt komersantus, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus –  fiziskās personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Jelgavas novadā. Jāņem vērā to, ka iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā attiecīgajā nominācijā, kur saņemts apbalvojums.

Lai gūtu plašu priekšstatu par konkursam pieteiktajiem pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, pirms lēmuma pieņemšanas, sākot ar 8. aprīli, vērtēšanas komisija septiņu cilvēku sastāvā apmeklēs konkursam izvirzīto komersantu uzņēmumus, ražotnes, filiāles u.c. saimnieciskās darbības veikšanas vietas, kā arī tikties ar pašiem komersantiem vai to pārstāvjiem.

Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā ceremonijā, kas norisināsies 2019. gada 17. maijā, nomināciju uzvarētājiem pasniedzot dāvanas – pateicības rakstu, Jelgavas novada karogu un naudas balvu 140 eiro vērtībā.