Paplašināts atbalsts apmācībām uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem un investoru piesaistei

Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības atlabšanu un stiprinātu Latvijas esošo un topošo eksporta čempionu pozīcijas pasaules tirgū, Ministru kabinets šā gada 1. decembra sēdē lēma paplašināt atbalstu komersantu apmācībām. Paredzēti divi jauni pasākumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotajā projektā Augsta līmeņa apmācības un Labās prakses pārņemšana, kā arī jauni atbalsta pasākumi investoru nodarbināto apmācībām.

Covid-19 izraisītā krīze, noteiktie ierobežojumi un ekonomikas straujā transformācija ir apliecinājusi uzņēmumu akūto nepieciešamību pēc straujas pielāgošanās tirgum, digitālās transformācijas un eksporta kāpināšanas prasmēm. Tādēļ steidzami nepieciešams paaugstināt uzņēmumu vadītāju un speciālistu kvalifikāciju, lai Latvijas uzņēmumi krīzes apstākļos ne vien saglabātu savu starptautisko konkurētspēju, bet pat to strauji palielinātu,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Apmācību programmas īstenošanai papildus pieejamais finansējums ir 5 miljoni eiro, un tas būs pieejams līdz 2023. gada beigām. Programmas ietvaros iecerēts atbalstīt vismaz 240 komersantu 900 nodarbināto apmācības. Atbalsts paredzēts jebkāda lieluma uzņēmumiem viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās jomās.

Augsta līmeņa apmācības paredzētas uzņēmumu augsta un vidēja līmeņa vadītājiem (valdes un padomes locekļiem, struktūrvienību vadītājiem un vietniekiem, kā arī speciālistiem). Paredzot arī vadītājiem atbilstošu augsta līmeņa saturu. Apmācības atbildīs jaunākajām praktiskajām un teorētiskajām globālajām tendencēm un uzņēmējdarbības attīstīšanas paņēmieniem un rīkiem. Tās aptver cita starpā tādas tēmas kā stratēģiskā vadība, inovācija un produktu attīstība, digitālā transformācija, eksporta un talantu piesaistes stratēģijas u.c.

Savukārt Labās prakses pārņemšanā lekciju un mentoringa veidā paredzēta pasaules un Latvijas komersantu labās prakses pārņemšana komersantu maksimālai eksportspējai, uzņēmumiem mācoties no tirgus līderu praktiskās pieredzes.

Investoru nodarbināto apmācības turpmāk varēs īstenot klātienē vai tiešsaistē kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, ņemot vērā aktuālās vajadzības apmācību saturā (svešvalodas, automatizācija, robotizācija, mentorings) un organizācijā (izmitināšana, ceļš, atalgojums).

Kā zināms, Covid-19 krīzes iespaidā pasaulē vērojama īpaši strauja tehnoloģiju attīstība un modernizācija. Tā rezultātā konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai nepieciešama vismaz tikpat strauja uzņēmumu attīstība, kas nav iespējama bez uzņēmumu darbinieku un vadītāju attiecīgām prasmēm. Tāpat digitālo prasmju trūkums kavē plašāku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu izmantošanu iedzīvotāju vidū. Līdz ar to Covid-19 seku pārvarēšanas atbalsta mehānismu ietvaros paredzēts paplašināt uzņēmumiem pieejamās apmācības.

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem – “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti– var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv