Par LIAA Jelgavas inkubatora vadītāju kļuvusi Agnese Oļševska

Šomēnes Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubatorā ir notikusi vadības maiņa – par jauno inkubatora vadītāju kļuvusi Agnese Oļševska, kura biznesa inkubatorā strādā kopš tā atvēršanas kā vecākā projektu vadītāja un bijusi atbildīga par pirmsinkubācijas programmas attīstību un norisi.

“Darbs biznesa inkubatorā nu jau kļuvis par manu sirdslietu, kas apvienojumā ar lielu atbildības sajūtu pret mūsu jaunajiem uzņēmējiem bija iemesls pieņemt biznesa inkubatora vadītājas amatu. Esam paveikuši patiesi daudz šo piecu gadu laikā – izstrādātas pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta programmas, nodibinātas vietējās un ārvalstu sadarbības, sasniegti lieliski inkubācijas dalībnieku rezultāti. Mūsu nākotnes mērķis ir stiprināt uzņēmēju sadarbību ar LLU un citām zinātnes institūcijām, nostiprināt uzņēmēju eksportspēju un aizvest tos uz pasaules nozīmīgākajām izstādēm. Apmācību unikalitāti vairosim ar jauniem lektoriem no ārvalstīm, lai paplašinātu uzņēmēju redzesloku. Vēlamies uzaudzēt mūsu dalībnieku konkurētspēju un liksim lielu uzsvaru uz uzņēmējdarbības attīstību tieši novados,” motivēta ir jaunā LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāja A.Oļševska.

LIAA informē, ka A.Oļševska iepriekšējo piecu gadu laikā inkubatorā galvenokārt strādājusi ar pirmsinkubācijas dalībniekiem – izstrādājusi unikālu pirmsinkubācijas programmu, kas nu izdota kā “PINK darba burtnīca”, kuru gan elektroniskā, gan taustāmā veidā izmanto pirmsinkubācijas dalībnieki visos LIAA biznesa inkubatoros. Tāpat jaunā biznesa inkubatora vadītāja iepriekš konsultējusi jaunos uzņēmējus, kas interesējušies par inkubācijas programmu, organizējusi uzņemšanas komisijas un vadījusi apmācības. Viņai ir iepriekšējā darba pieredze LLU, strādājot gan ar vietējiem projektiem, kas vērsti uz uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, gan starptautiskiem projektiem pētniecības rezultātu komercializācijai. Savukārt tieša saikne ar uzņēmējdarbību ir arī ikdienā ģimenes uzņēmumā “ULECEkids”.

LIAA Jelgavas Biznesa inkubators pērn apvienots ar LIAA Bauskas Biznesa inkubatoru un šobrīd sniedz atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora darbības teritorija ir Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, Ozolnieki, Bauska, Vecumnieki, Rundāle, Iecava un to novadi. Interesenti var saņemt klātienes konsultācijas, iepriekš piesakoties e-pastā jelgava@liaa.gov.lv. Konsultācijas tiek organizētas LIAA Jelgavas Biznesa inkubatorā, Jelgavā, Peldu ielā 7, 5. stāvā, kā arī LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora atbalsta vienībā Bauskā, Katoļu ielā 3, 2. stāvā.

Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros norisināsies rudenī, jaunu dalībnieku pieteikumi tiks pieņemti septembrī.

Foto un informācija: LIAA Jelgavas Biznesa inkubators