Par Zemgales Uzņēmējdarbības Centru

Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ Business support


Projekta mērķis

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanu un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas..

Aktivitātes

 • Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību– Pētījums latviešu, angļu un lietuviešu valodās pieejams https://www.zemgale.lv/informativie-materiali/category/21-petijumi ;
 • Mentoru tīkls – Viena no lielām projekta aktivitātēm ir mentoru tīkla veidošana Latvijā un Lietuvā. Šobrīd mentoru tīklā iesaistījušies jau vairāk nekā 100 sadarbībai gatavi uzņēmēji .Sīkāka informācija pieejama http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti-latvijas-lietuvas-programma-business-support/biznesa-mentoru-tikls Ja vēlies būt mentors vai pieredzes pārņēmējs, sazinies ar sev tuvāko projekta partneri, vai arī raksti pieteikumu, kas atrodams minētajā saitē un būsi laipni aicināts;
 • Aizkraukles uzņēmējdarbības centra izveide. Centra mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību un konsultatīvu atbalstu personām, kuras ir uzsākušas vai vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, veicinot ilgtspējīgas un kvalitatīvas biznesa vides attīstību un sadarbību. Papildus informācija http://auc.aizkraukle.lv/
 • Apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem. Projekta gaitā tika izstrādāta apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem, kuras ieviešanu vadīja Paņevežu biznesa centrs. Zemgales plānošanas reģions šī cikla ietvaros rīkoja astoņus apmācību pasākumus Jelgavā un Jēkabpilī par uzņēmējiem aktuālām tēmām –Pārdošanu, digitālo pārdošanu, digitālo mārketingu un uzņēmuma tiesiskajām formām un nodokļiem. Kopumā šos apmācību seminārus apmeklēja vairāk kā 300 dalībnieku, kas liecina par tēmu aktualitāti uzņēmēju vidū. Plašāka informācija http://www.learnbusiness.eu/
 • Eksports: Projekta gaitā Kurzemes plānošanas reģions aktīvi darbojās ar eksporta jautājumiem, piedāvājot uzņēmējiem piedalīties dažāda veida apmācībās par eksporta uzsākšanu, noteikumiem, veidiemkā veiksmīgāk plānot sava uzņēmuma eksportu.Lai veicinātu eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienībasun arī Eiropas Savienībā, tika izstrādāti noteikumi –vadlīnijas, kur vērsties un meklēt informāciju par eksporta noteikumiem uz dažādām valstīm, tādām kā Krievija, Austrālija, Amerika, Baltkrievija, Dānija, Kanāda, Krievija, Norvēģija, Somija, Turcija un Ukraina.Noteikumi par pārtikas nozari, tekstilu, kokapstrādi, mašīnbūvi un metālapstrādi pieejami šeit: https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumu-apkopojums/
 • Uzlabotas 4 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājaslapas. Kuras ir izveidotas tā, lai būtu vieglāk pārskatāmas, vieglāk būtu atrast sev noderīgu informāciju:
 • Izveidota kopīga LV/LT konsultatīvā platforma pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem, apvienojot visas projektu partneru uzlabotās mājaslapas. Plašāka informācija http://business-support.lt/lv/
 • Konference uzņēmējiem: Projekta noslēgumā rīkojam konferenci uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, pašvaldībām un citiem ieinteresētajiem par uzņēmēju pieredzi savā darbībā un sadarbībā ar uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām. Konference paredzēta kā izvērtējums uzņēmējdarbības atbalsta efektivitātei no uzņēmēju viedokļa, apskatot reālu, pieredzējušu un veiksmīgu uzņēmēju skatījumu.Konference notiek 2019. gada 7. martā latviešu un lietuviešu valodās.
 • Ieviesta publicitātes kampaņa uzņēmējdarbības prasmju un gara stiprināšanai – 1 komunikācijas plāns, 10 video rullīši, 2 nacionāla līmeņa publikācijas, sociālie tīkli.
 • Zemgales Plānošanas reģions:
 • Aizkraukles Uzņēmējdarbības centrs:
 • Mentoru tīkls:
 • Eksports:
 • Rokišku bibliotēka: