Pašvaldībām būs pieejamas vēl vismaz 15 milj. eiro investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai degradēto teritoriju sakārtošanai

Rīga, 2021. gada 18. februārī – Šodien Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos noteikumus, kas paredz 15,15 milj. eiro lielas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai projektu ideju konkursa veidā, revitalizējot degradētās teritorijas. Veikto ieguldījumu rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas. Finansējums paredzēts uzņēmēju vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās – ceļu satiksmes, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai,  kā arī nepieciešamo industriālo pieslēgumu nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Ideju konkurss nodrošinās labu konkurenci starp pašvaldību projektiem, priekšroku dodot efektīvākajiem projektiem ar augstāku gatavības pakāpi. Degradēto teritoriju attīstības un publiskās infrastruktūras attīstības programmas līdz šim jau ir uzrādījušas pozitīvu ietekmi reģionos – radītas jaunas darba vietas, atjaunotas degradētas teritorijas, tādējādi labumu sniedzot vairākiem simtiem uzņēmumu, turklāt tika piesaistītas papildu nefinanšu investīcijas. Šādas programmas ir efektīvs rīks reģionālās attīstības veicināšanai.”

Jaunajai degradēto teritoriju attīstības programmas kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 15,15 milj. eiro apmērā, kas ir veidojies no iepriekšējo atlases kārtu atlikumiem. VARAM priekšatlases ietvaros izraudzīs visas komersantu pieprasījumā balstītās idejas, kuras atbilst kritērijiem. Tāpat tiks veidots rezerves saraksts, ievērojot Latvijai pieejamo papildu finansējumu no REACT-EU programmas, kuras ietvaros plānotie atbalsta pasākumi vēl tiks saskaņoti ar Eiropas Komisiju. Projekta iesniedzēji var būt nacionālas un reģionāls  nozīmes attīstības centru pašvaldības, kuras kā sadarbības partneri projektā var piesaistīt mazo (sīko) vidējo komersantu, citu pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 100 000 līdz 5 000 000 eiro. Atbalsta intensitāte nav mazāka par 30%, bet nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  

Atšķirībā no citām degradēto teritoriju attīstības programmas kārtām, šajā kārtā ir paredzēts nosacījums, ka projektā vienai no atbalstāmajām darbībām (ēkām, ceļiem, teritorijas labiekārtošanai) ir jābūt ar vismaz vienu zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošu risinājumu: vismaz vienā publiskajā iepirkumā jāizmanto zaļā publiskā iepirkuma kritēriji vai principi vai projektā jāizmanto risinājums, kas samazina SEG emisijas vai palielina CO2 piesaisti. Vai arī projektā jāizmanto risinājums, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Jāatzīmē, ka kopumā degradēto teritoriju attīstības un publiskās infrastruktūras attīstības programmās jau ir sasniegti labi rezultāti. Programmu ietvaros iesniegti 212 publiskās infrastruktūras attīstības projekti, no tiem 109 projekti ir pabeigti, sasniedzot rādītājus pirms gala termiņa – 2023. gada beigām. Jau šobrīd pabeigtajos projektos ir:

  • Izveidotas 1448 jaunas darba vietas (48% no projektos plānotajām 2998 darba vietām);
  • Piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas 134,9 milj. eiro apmērā (69% no projektos plānotā 195,5 milj. eiro apjoma);
  • Atjaunota degradētā teritorija 155 ha platībā (68% no projektos plānotajiem 228 ha);
  • Labumu guvuši 322 komersanti – rādītājs pārsniedz plānoto 202 komersantu skaitu (160%).

Ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498070&mode=mk&date=2021-02-18

VARAM organizēto projektu ideju priekšatlasi plānots izsludināt 2021. gada februārī, savukārt atlasīto projektu iesniegumu vērtēšanu, ko nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, – 2021. gada jūnijā. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021. gada būvniecības sezonā un īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā līdz 2023. gada beigām.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv