Latvijas Digitālās inovācijas centrs /EDIHVL/

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022. – 31.08.2025.

Vadošais partneris: Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris (LV) 

Partneri:

Latgales plānošanas reģions (LV)
Vidzemes plānošanas reģions (LV)
Zemgales plānošanas reģions (LV)
Latvijas universitāte (LV)
Rīgas Tehniskā universitāte (LV)
Rīgas Stradiņu universitāte (LV)
Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LV)
Cēsu Digitālais centrs (LV)
Digitālo inovāciju parks(LV)
Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) (LV)
Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) (LV)
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) (LV)
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) (LV)
u.c.

Projekta mērķi:

  • Digitālās transformācijas veicināšana Latvijas uzņēmumos ar mērķi uzlabot ražošanas efektivitāti, izmaksu samazināšanu, konkurētspēju un radīt augstāku pievienoto vērtību.
  • Latvijas inovatīvo tehnoloģiju, produktu un risinājumu atbalsts un virzīšana Eiropas EDIC tīklā.

Zemgales reģionālā kontaktpunkta sasniedzamie rezultāti  projekta laikā:

  • Noorganizēti  pasākumi uzņēmumiem par tēmu digitālā transformācija un iespējām, ko sniedz EDIC
  • Iesaistīti un informēti uzņēmumi par digitalizācijas jautājumiem  (pasākumi, semināri, vebināri utt.)
  • Apkalpoti  uzņēmumi EDIH aktivitāšu ietvaros (iesaistīti EDIC aktivitātēs, paredzot digitālā brieduma testa izpildi un digitalizācijas projekta uzsākšanu)
  • Projekta publicitātes nodrošināšana.

Projekts EDIHLV tiek īstenots Digitālā Eiropa programmas (DIGITAL) ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.


Projekta aktualitātes