SMEPRO

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019 – 30.11.2022 (41 mēnesis)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Asociētais partneris: Vidzemes Plānošanas reģions (LV)

Projekta mērķis: Palielināt uzņēmumu skaitu ar pārrobežu sadarbības pieredzi starp Zemgales plānošanas reģiona uzņēmumiem, kā arī dalīties pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona MVU, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par Latvijas eksporta iespējām un prasībām.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  •  Stiprinātas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju darbinieku zināšanas un tehniskā veiktspēja - apmācīti 40 uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, stiprināts sadarbības tīkls uzņēmējdarbības atbalstam;
  • 20 pilot uzņēmumi iesaistījušies projekta aktivitātēs: izstādēs un B2B aktivitātēs;
  • Uzlabota Zemgales Uzņēmējdarbības centra mājas lapa www.zuc.zemgale.lv;
  • Izstrādāti 5 informatīvi video par tūrisma, kokapstrādes, pārtikas pārstrādes un lauksaimniecības attīstību Zemgales plānošanas reģionā;
  • Noorganizēta projekta konference.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, zpr@zpr.gov.lv, tālr: +371 630 27549

Asociētais partneris: Vidzemes Plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, 2. Stāvs, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējais finansējums ir 249 996,04 EUR.

Zemgales plānošanas reģiona “Facebook” profils: http://www.facebook.com/Zemgale/

Vidzemes plānošanas reģiona “Facebook” profils: https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions

Projekts SMEPRO tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība