Sāk izmantot jaunu de minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Finanšu ministrija ir izstrādājusi sistēmu, kas atvieglos pieteikšanos komercdarbības atbalsta saņemšanai dažādu atbalsta programmu ietvaros un ļaus nodrošināt efektīvāku piešķirtā de minimisatbalsta apmēra kontroli. No š.g. jūlija sistēmas lietošana būs obligāta.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 715 par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu de minimis atbalsta uzskaitei, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. No š.g. 1. jūnija, kad stājās spēkā MK noteikumi, var iegūt sistēmas lietošanas tiesības (sistēmas lietotāja pieteikuma veidlapa atrodama MK noteikumu 2. pielikumā). Elektroniskās de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana būs obligāta no š.g. 1.jūlija.

Ar š.g. 1. jūliju zaudēs spēku visi MK noteikumi, kuri šobrīd nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas deklarāciju iesniegšanas kārtību. No 2022. gada 1. janvāra sistēmā jau būs pilni dati par atbalsta saņēmējiem trīs fiskālo gadu periodā piešķirto de minimis atbalstu, tādēļ pēc šī datuma atbalsta pretendentiem sistēmā nebūs jāievada un atbalsta sniedzējiem vairs nebūs jāpārbauda informācija par atbalsta pretendentam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri elektroniskās de minimis uzskaites sistēmā uzkrātie dati būs publiski pieejami.   

Kontaktinformācija:

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietnieci Edīti Bērziņu (tālr. 67083891, e-pasts: edite.berzina@fm.gov.lv) vai Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta vecāko eksperti Daci Katrīnu Ozoliņu (tālr. 67095456, e-pasts: dace.ozolina@fm.gov.lv).