Sākas strādājošo pieteikšanās digitālo prasmju apguvei; mācības notiks attālināti

Šodien, 31. maijā, sākas pieteikšanās mācībām Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtā. Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, strādājošie un pašnodarbinātie šajā kārtā var apgūt digitālās prasmes kādā no piedāvātajām 412 izglītības programmām. Mācības notiks tikai attālināti.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka pieteikties 6. mācību kārtā varēs līdz 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām trijās izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

47 izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā 412 izglītības programmas. 6. kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt digitālās prasmes, kas atbilst 12 digitālajām kompetencēm:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • drošība;
 • problēmu risināšana;
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana;
 • digitālā biznesa analīze;
 • multimediju dizains;
 • digitālā projektu vadība;
 • digitālā produktu vadība un izstrāde;
 • digitālais mārketings;
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

“Gan iepriekšējo pieteikšanās kārtu rezultāti, gan darba devēju pieprasījumi apliecina iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un nepieciešamību apgūt tieši digitālās prasmes. To pastiprinājušas arī vīrusa pandēmijas radītās pārmaiņas, kurās dominējošu un nereti pat izšķirošu lomu ieņem tieši digitālo prasmju pārvaldība. Šajā pieteikšanās kārtā piedāvātās zināšanas un prasmes palīdzēs stiprināt digitālās pozīcijas katram pieaugušajam gan viņa profesionālajās gaitās, gan viņa biznesa digitālo risinājumu attīstībā, ļaujot mums visiem kopā iziet no Covid-19 krīzes ar spēcīgāku digitālo pratību,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz Eiropas Sociālie fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5 procenti, bet Eiropas Sociālais fonds un valsts finansējums sedz atlikušos 95 procentus, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10 procenti, bet Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējums – 90 procenti. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

6. kārtā piedāvāto mācību programmu saraksts publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī.

Jelgavā saņemt konsultācijas par dalību projektā var telefoniski, bet pieteikties mācībām klātienē, ja nav iespēju reģistrēties elektroniski, var pie pieaugušo izglītības koordinatores Līgas Miķelsones Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33. Vizītei obligāti iepriekš pieteikties pa tālruni 63012155, 63012169. Tikšanās notiks klātienē, personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un, lai ievērotu epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, katram interesentam tiks noteikts savs apmeklējuma laiks.

Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā apmēram 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.