Projekti

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Projekts: LV-LOCALDEV-003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”

LV-LOCALDEV-003 Entrepreneurship support measures in the Zemgale Planning Region

Saīsinātais nosaukums: Uzņēmējdarbība Zemgalē/ Entrepreneurship in Zemgale

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2021. – 30.04.2024. (32 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Nevalstiska organizācija „Innovation Circle Network” (NO)
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)
 • Projekta mērķis: mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

  Projektā plānotās aktivitātes:

 • Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra un pašvaldības speciālistu kapacitātes stiprināšana;
 • Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes;
 • Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings;
 • Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes;
 • Publicitāte.
 • Projekta kopējais finansējums: EUR 969256
  Programmas mājas lapa https://eeagrants.lv/